JÄRJESTÄJÄ

Parmaco Oy

OSALLISTUMISOIKEUS 

Arvontaan osallistuvat kaikki 1.6.–30.6.2019 arvontalomakkeen täyttäneet henkilöt.

KILPAILUAIKA 

Kilpailu on voimassa 1.6.–30.6.2019 saakka

OSALLISTUMINEN 

Arvontaan osallistutaan täyttämällä arvontalomake osoitteessa www.parmaco.fi/tilat

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN 

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan vaihteeton Jopo-polkupyörä. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti puhelimitse.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Parmaco vastaa palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat Parmacon sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Parmaco ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Parmacolle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

MUUT EHDOT 

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä Parmacon niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Parmacolla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.
Parmaco pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan nettisivuilla www.parmaco.fi/tilat.
Kilpailua voidaan jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Arvonta ei ole Facebookin, Twitterin, LinkedInin tai muiden medioiden sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity edellä mainittuihin tai muihin sosiaalisen median palveluihin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Twitterin, LinkedInin tai muut sosiaalisen median kanavat kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.