historia

Parmacos historia sträcker sig till 1960-talet, då Pyhäjoen Puuteollisuus inledde sin verksamhet i Pyhäjoki, och till 1970-talet då Huurre-Ureta Ab påbörjade sin verksamhet i Leppävirta. Parmaco har under flera ägares tid stabiliserat sin ställning som planerare och producent av högklassiga flyttbara utrymmen genom två företags långvariga produktutvecklingsarbete och know-how.