Andrea Rados suunnittelee ihmisen mittakaavassa

Blogi

Parmacon arkkitehti Andrea Radokselle moduulirakentamisessa yhdistyy monta kiinnostuksen kohdetta, kuten toimivien ja elinkaareltaan muuntuvien rakennusten suunnittelu. Tärkeintä on kuitenkin päästä tekemään rakennuksia arkikäyttöön ihmisen mittakaavassa.

Arkkitehdin työ on Parmacolla vaihtelevaa ja monipuolista, vaikka moni voisi ajatella ihan toisin. Rados kertookin kollegojen ihmetelleen alkuvaiheessa hänen työpaikkavalintaansa. Mielipiteet ovat muuttuneet, kun kohdekohtaisesti juuri tarpeeseen ja kyseiseen ympäristöön suunnittelut rakennukset ovat valmistuneet. Moduulimaailma ei rajoita arkkitehdin luovuutta.

Olen ollut kaksi ja puoli vuotta täällä töissä ja innostun aina vain enemmän moduulimaailman monipuolisuudesta ja siitä, miten voimme kohdekohtaisesti kehittää ratkaisuja ja nähdä kokonaisuuden syntyvän osatekijöistä. Minua kiinnosti jo opiskeluaikana arkkitehtuurin tektoninen puoli. Julkisessa rakentamisessa voi suunnitella kiinteistöjä ihmisen mittakaavassa, Rados tiivistää.

Muunneltavuus ja joustavuus

Radosta viehättää se, miten Parmacon puurakenteet ja Fixcel-teräskenno mukautuvat eri käyttötarkoituksiin ja ympäristöihin. Muunneltavuus ja joustavuus ovat asioita, jotka liittyvät erityisesti moduulirakentamiseen. Päiväkodista voi jatkossa tulla koulu, alueen vanhusten toimintakeskus, paikallinen terveydenhuollon palvelupiste tai tarvittaessa rakennus voidaan siirtää kokonaan toiselle asuinalueelle. Parmacon runkorakenteille luvataan sadan vuoden kestävyys.

On ihanaa olla mukana luomassa terveitä ja sisäilmaltaan hyviä ympäristöjä lasten oppimiseen ja kehittymiseen sekä kaikenikäisten hyvinvointiin. Minulle on tärkeää myös se, että työympäristöt ovat toimivia ja mahdollistavat sujuvan työskentelyn. Tilojen toiminnallisuus ohjaa suunnittelua ja antaa sille suunnan, Rados kertoo.

Parhaillaan hän suunnittelee sairaalan laajennukseen liittyvää toimistotilaa. Siirrettävästä, väliaikaisesta rakennuksesta tulee kolmikerroksinen ja siinä pitää ottaa huomioon esimerkiksi suuren henkilömäärän sujuva liikkuminen tiloissa sekä tiheään rakennettu, historiallinen ympäristö.

Kehitystyöllä uusia ratkaisuja

Parmacolla arkkitehti on mukana hankkeissa tarjouksesta käyttöönottoon. Tarjousvaiheessa arkkitehdin piirustuspöydällä syntyvät viitteelliset kuvat kustannuslaskennan ja ehdotuksen tueksi. Kun hanke on voitettu, alkaa työsuunnittelu ja yksityiskohtien hiominen tilaajan, tuotannon ja työmaan edustajien kanssa. Rados korostaakin tiiviin yhteistyön tärkeyttä.

Se, että käyn dialogia niin tilaajan, tulevien käyttäjien sekä meillä tuotannon ja asennuksen kanssa on minulle hyvin tärkeä osa työtä. Avoin vuoropuhelu ja tilaajien toiveiden kuuntelu johtavat aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Rados pitää erityisesti kehitystyöstä, jossa mietitään uusia ja aina vain toimivampia ratkaisuja niin vakiomalleihin kuin tilauksen mukaan räätälöitäviin kohteisiinkin. Esimerkiksi julkisivumateriaalien valinnoilla saadaan rakennuksiin vaihtelevuutta ja rakennukset voidaan sopeuttaa luontevasti ympäristöönsä. 

Malleissamme yksilöllisyyttä, toimivuutta ja valoisuutta saadaan aikaiseksi myös erikokoisten ikkunoiden ja sisääntulojen avulla. Kiinnitämme erityisesti huomiota myös tilojen akustiikkaan, Rados kertoo.

Kun elokuun 2022 yrityskaupan myötä Fixcelin ja Parmacon voimat yhdistettiin, kasvoi myös suunnittelutiimi. Nyt osaamista voidaan hyödyntää puolin ja toisin, kun suunnittelutiimi kokoontuu viikoittain käymään läpi meneillään olevia projekteja ja tarjouksia.

Rados naurahtaa ja kertoo järjestelmällisen luonteensa näkyvän myös vapaa-ajalla. Hän suunnittelee mielellään esimerkiksi aktiviteetteja ystäville ja työkavereille. Mukautuvaa ja siirrettävää asumista taas edustaa erähenkinen telttailu avomiehen kanssa. Muutoin harrastukset liittyvät kielten opiskeluun ja erilaisiin kulttuureihin tutustumiseen.