Göteborgiin kahdeksan rakennuksen suurtilaus

Tiedote

Parmaco on tehnyt sopimuksen seitsemän koulurakennuksen ja yhden päiväkodin toimittamisesta Göteborgin alueelle. Rakennusten yhteenlaskettu neliömäärä on lähes 7000 m2. Uusiin tiloihin oppilaat pääsevät syyslukukauden 2016 alussa.

– Göteborgissa on tällä hetkellä iso tarve uusille kouluille, lähes kahdellekymmenelle. Sama tilanne on myös Tukholmassa, missä tietojemme mukaan olisi lähivuosina tarvetta jopa viidellekymmenelle uudelle koulurakennukselle, kertoo Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo.

Ruotsissa Parmacon ensimmäinen siirrettävä koulurakennus nousi Alsikeen syksyllä 2015. Samaan aikaan perustettiin Ruotsin toimipiste ja yrityksen liiketoiminta lanseerattiin näkyvästi naapurin markkinoille.

– Toimintamme on lähtenyt Ruotsissa hyvin liikkeelle. Tällä hetkellä tilojamme on vuokrattuna kaikkineen 90 000m2, Ruotsissa siitä jo yli 10 prosenttia. Olen ylpeä siitä, että vaikka meillä on Suomessa meneillään paljon hankkeita, olemme samaan aikaan onnistuneet kasvamaan myös Ruotsissa. Aloitimme kouluista, mutta Göteborgissa saimme nyt pään auki myös päiväkotirakennusten osalta, jotka ovat toinen päätuotteemme. Tämä osoittaa sen, että konseptimme toimii molemmissa maissa, Alastalo iloitsee.

Koulu- ja päiväkotirakennusten vuokraaminen on Ruotsissa arkipäivää. Naapurissa nopeaa tilatarvetta on lisännyt erityisesti suuri maahanmuuttajien määrä. Lisäksi Ruotsin kuntaliiton suosituksen mukaan vain tietty osa kuntien julkisista rakennuksista tulisi rakentaa pysyvänä ja loput vuokrata tilatarpeen mukaan. Näin minimoidaan käyttämättömien tilojen ylläpidosta koituvia ylimääräisiä kustannuksia, jotka lasketaan Suomessakin kuukausittain kymmenissä miljoonissa.

Siirtokelpoisilla vuokratiloilla kasvava kysyntä myös Suomessa

Vuorattaville tilaratkaisuille on julkisella puolella Suomessakin kasvava kysyntä kustannustehokkuutensa ja riskittömyytensä ansiosta. Nykyaikaiset vuokratilat täyttävät kaikki pysyvän rakentamisen määräykset ja vastaavat niin toiminnoiltaan kuin arkkitehtuuriltaankin pysyvää rakennusta.

Yksittäisten päiväkoti- ja kouluvuokrausten lisäksi Parmaco lanseeraa kunnille satelliittimalli-ajattelua, jossa pysyvien rakennusten, kuten liikuntasalin tai ruokalan, yhteyteen on mahdollista tuoda uusia tiloja, siirtää rakennuksia tarvittaessa muualle ja luopua tarpeettomista rakennuksista ilman omistamisen riskiä. Satelliittimalli mahdollistaa tehokkaan tilankäytön ja luo säästöjä, mutta vaatii samalla kaavoitukselta pitkäjänteistä suunnittelua.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Ossi Alastalo p. 0400 634 732, ossi.alastalo@parmaco.fi