HeMoHes-tutkimus selvittää modulaaristen rakennusten käyttöä sosiaali- ja terveyshuollossa

Tiedote

Tutkimuksen raflaava lyhenne tulee sanoista Healing and Modular Healthcare Facilities, kertoo hankkeesta vastaava professori Antti Peltokorpi Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitokselta.

– Olemme haastatelleet Parmaco-tilojen käyttäjä HUS:n Hyvinkään sairaalan kampuksella ja Lauritsalan hyvinvointiasemalla. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä ja palaute positiivista. Esimerkiksi sisäilmaolosuhteita on kehuttu verrattuna perinteisiin tiloihin. Hallinnon puolelta päätöksentekijät ovat puolestaan kertoneet, että alun perin väistötiloiksi ajatelluista tiloista on tullut enemmän tai vähemmän pysyviä ratkaisuja. Jossakin alkuperäinen käyttö on jo siirtynyt muualle ja tilalle tullut muita toimintoja, selvittää Peltokorpi.Tutkimuskumppanina on muun muassa Työterveyslaitos. Parmacolle on tarkoitus tuottaa tietoa siitä, millaisia sosiaali- ja terveyshuollon toimintoja lainattava ratkaisu palvelisi parhaiten.

Jo tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että lainattavat tilat palvelisivat terveydenhuollossa hyvin satelliittimallin mukaisena sairaalakampuksena, joka koostuisi tarpeen mukaan erilaisista tutkimus-, poliklinikka- ja hallintorakennuksista sekä hoiva- ja vuodeosastotiloista. Lisää tutkimustuloksia saadaan syksymmällä, kun aiheesta valmisteilla oleva diplomityö valmistuu.