Koulurakennukset vaihtoivat paikkaa Jyväskylässä ja Espoossa

Blogi

Rakennusten siirtokelpoisuus on käsite, jota ei mikään taho ole virallisesti tähän mennessä määritellyt. Niinpä siirtokelpoisiksi saatetaan sanoa sellaisiakin rakennuksia, joiden siirrettävyydestä ei käytännössä ole näyttöä. Parmacon suunnittelemat, valmistamat ja kunnille ja kaupungeille vuokraamat päiväkoti- ja koulurakennukset ovat siirrettäviä. Tästä on lukuisia esimerkkejä.

Kuluneen kesän aikana Parmaco on siirtänyt muun muassa Jyväskylässä Cygnaeuksen koulun käytössä olleen 600 neliön koulurakennuksen Keljonkankaan koulun käyttöön. Keljonkankaalla koulurakennuksen on tarkoitus viipyä seuraavat kuusi vuotta. Myös Espoossa koulu on vaihtanut paikkaa, kun Päivänkehrän vajaan 500 neliön koulu siirrettiin Kuitinmäen koulun käyttöön seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Molemmat koulurakennukset on siirretty nykyisille paikoilleen ja luovutettu oppilaitosten käyttöön elokuussa ennen syyslukukauden alkua.

– Rakennusten siirtäminen paikasta toiseen vaatii ammattitaitoa. Rakennukset puretaan osiin, kuljetetaan maanteitse uuteen sijoituspaikkaansa ja asennetaan uusille perustuksille. Samassa yhteydessä teemme rakennuksen kuntotarkastuksen sekä tarvittavat muutos- ja kunnostustyöt, kertoo Parmacon myyntijohtaja Mikko Ruopio.

Puurakenteiset siirrettävät rakennukset edustavat kestävää kehitystä. Useita kertoja siirrettyinäkin niiden hiilijalanjälki on huomattavasti esimerkiksi paikalleen rakennettua betonirakenteista rakennusta pienempi. Seikka, jolla tulevaisuuden näkökulmasta on todella suuri merkitys. Hyvin suunnitellut, säältä suojassa rakennetut ja kuljetetut siirtokelpoiset rakennukset kestävät sekä aikaa että useampiakin siirtoja.

– Meillä on vuonna 1985 rakennettu kaksikerroksinen toimistorakennus, jota on siirretty jo kolme kertaa. Rakennus on huollettu siirtojen yhteydessä, joten se on säilyttänyt kuntonsa ja on edelleen käytössä nyt neljännessä sijoituskohteessaan, Ruopio toteaa.

Koulu- ja päiväkotirakennusten vuokraaminen yleistyy Koulu- ja päiväkotirakennusten vuokraaminen yleistyy maassamme. Käyttötarkoitukseensa suunniteltu vuokrapäiväkoti- tai -koulurakennus tai vaikkapa näiden yhdistelmä on kunnalle riskitön ja kustannustehokas ratkaisu, joka ei lisää kunnan velkaantumista. Se on myös omistamista huomattavasti taloudellisempi vaihtoehto erityisesti silloin, kun tilojen tarve ja käyttötarkoitus muuttuvat ajan myötä.

– Siirtokelpoiset tilat voidaan ja kannattaakin ottaa kuntatalouden kannalta edullisesti ja riskittömästi osaksi kuntien pitkäaikaisempaa päiväkotien ja opetustilojen tilasuunnittelua, kuten Espoossa ja Jyväskylässä on tehty, Ruopio toteaa.

Lisätietoja Parmacon myyntijohtaja Mikko Ruopio, puh. 0400 392 977.