Koulurakennuksia Pirkkalaan

Tiedote

Pirkkalan kunta vuokraa Parmacolta kaksi kaksikerroksista koulurakennusta Pirkkalan yläkoululle. Päätös tilojen vuokraamisesta tehtiin valtuuston kokouksessa 23.3.2015.

Pienempään 940 neliön rakennukseen tulee muun muassa opetustiloja tekstiilitöiden, luonnontiedon, fysiikan ja kemian opetusta varten. Suurempaan 2 800 neliön koulurakennukseen tulee muun muassa kotitalousluokkia, kielten opetuksen tiloja, pienryhmätiloja, laboratoriotiloja, erityisopetuksen tiloja ja muita opetustiloja sekä koulun henkilökunnan tarvitsemat tilat; opettajainhuone, kanslia, neuvottelutila, kuraattorin ja opinto-ohjaajien tilat. Koulurakennukset valmistuvat 15.8. ja 31.10.

Pirkkalan kunta on aiemminkin vuokrannut Parmacolta koulurakennuksia. Joulukuussa 2014 Parmaco luovutti 500 neliön rakennuksen Pirkkalan yläasteen teknisten töiden opetustilaksi. Näissä opetustiloissa on konesali sekä puutyö-, metallityö-, maalaus- ja hitsausluokat taloteknisine kohdepoistojärjestelmineen. Lisäksi rakennuksessa on oppilaiden töiden säilytystilat ja opettajainhuone.