Lainattava rakennus, vaan ei parakki

Blogi

Parakit tulivat monelle koululaiselle tutuiksi siinä vaiheessa, kun Suomessa havahduttiin laajalla rintamalla koulujen home- ja sisäilmaongelmiin. Piti saada nopeasti tilat, joissa jatkaa oireettomasti päivittäistä työtä korjausrakentamisen ajan. Parakki ei kuitenkaan ole esteettisen ympäristön, tai vielä vähemmän tilojen toimivuuden kannalta, paras ratkaisu.

Väihkylän koulu Sysmässä.

Monessa tapauksessa korjaaminen voi pitkittyä tai rakennus todetaan kokonaan korjauskelvottomaksi. Uudisrakennusten budjetointi, suunnittelu ja rakentaminen vievät väistämättä useamman vuoden. Parakki ei ole oppimisympäristönä kaksinen, ja viisikin vuotta on lapsen elämässä pitkä siivu, jos hän joutuu käymään koulua tiloissa, joita ei ole siihen tarkoitukseen suunniteltu.

Siirtokelpoiset rakennukset niputetaan vieläkin monessa yhteydessä erheellisesti parakki -nimityksen alle. Siksi teemme ahkerasti työtä, että rakennuksemme ja lainauskonseptimme saavat ansaitsemansa maineen. Lainattavat rakennuksemme täyttävät kaikki pysyvän rakentamisen edellyttämät määräykset: niissä käytetään korkealaatuisia materiaaleja ja nykyaikaista talotekniikkaa. Talot rakennetaan ympäristöönsä sopiviksi ja tarkoitusta vastaavaksi. Lainakonseptimme antaa myös mahdollisuuden miettiä rakennuksen kokoa ja käyttötarvetta ajan kuluessa.

Rakennuksemme soveltuvat monipuolisiin tarpeisiin. Tällä hetkellä meiltä on vuokrattuna yli 90 000 neliömetrin edestä kouluja, päiväkoteja, toimistoja, hoiva- ja terveydenhuollon tiloja. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille Lappeenrantaan olemme toimittaneet Lauritsalan hyvinvointiaseman, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Rakennukseen on sijoitettu avoterveydenhuollon vastaanottotiloja sekä äitiys- ja lastenneuvola odotustiloineen, kotihoidon toimistotilat ja kokoustila. Rakennus on suunniteltu esteettömäksi ja se täyttää kaikilta osin pysyvää rakentamista koskevat määräykset.

Puhumme lainaamisesta, koska haluamme painottaa sitä, että rakennuksen omistus pysyy koko sen elinkaaren ajan Parmacolla. Ratkaisumme poistaa asiakkaalta kaikki omistajuuteen liittyvät riskit, se ei rasita kunnan tasetta eikä kasvata velkaantumisastetta. Parmaco kantaa kohteen omistamisen riskin, jolloin malli on asiakkaalle aidosti riskitön ja taloudellinen.

Muutamme mielikuvaa lainattavista siirtokelpoisista tiloista rakennus kerrallaan. Niitä on tänäkin vuonna nousemassa eripuolille Suomea ja Ruotsia yhteensä lähes 30 000 neliön edestä. Lainaajalle turvallinen ja kustannustehokas, käyttötarkoitukseen suunniteltu arkkitehtonisesti miellyttävä vaihtoehto on ilahduttavasti löytämässä paikkansa niin meillä kuin naapurissakin kuntatalouden ja rakennetun ympäristön kauaskantoisessa suunnittelussa.

Mikko Ruopio, myyntijohtaja

 

Parmaco lainaa asiakkaiden tarpeiden mukaan muunneltavia oikeita rakennuksia – päiväkoteja, kouluja, hoivakoteja ja toimistotiloja. Lainaaminen on riskitön, joustava ja taloudellinen tapa huolehtia muuntuvista tilatarpeista. Suomen pääkonttori sijaitsee Tampereella ja Ruotsin pääpaikka Tukholmassa. Tehtaat sijaitsevat Leppävirralla ja Pyhäjoella. Parmacon liikevaihto on 101 miljoonaa euroa. Koko organisaatiossa työskentelee noin 200 henkilöä.