Lainattavat tilat tuovat kustannustehokkuutta Oulussa

Blogi

Oulussa on lähes 210 000 asukasta, ja väkiluku kasvaa noin 1 900 henkilöllä vuosittain. Kasvavalla alueella kaupunki rakentaa koko ajan kiinteistöjä ja peruskorjaa vahoja kaupungin elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Lainattavat puukoulut ja puupäiväkodit joustavat tilatarpeessa, jos tulee yllättävää korjaustarvetta tai kaivataan lisätiloja. Päättäjät näkevät vuokrauksen kustannustehokkaana vaihtoehtona.

Oulussa kaupunki rakentaa tasaisesti, ja vuositasolla siihen budjetoidaan noin 150 miljoonaa euroa. Investoinneista noin puolet suuntautuu koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja niiden peruskorjaukseen. Monen muun kaupungin ja kasvukeskuksen tapaan julkinen investointi suuntautuu usein juuri koulurakentamiseen. Oulussa iso kaupunkikehittämishanke on Asemakeskuksen rakentaminen ja tulossa on myös Linnanmaan uimahallin rakentaminen.

Valtuutettu ja pitkään kaupungin päätöksenteossa mukana ollut toimitusjohtaja Matti Matinheikki kertoo, ettei Oulussa ole lähdetty yhtä voimakkaasti tekemään elinvoimainvestointeja, mitä joissakin muissa kaupungeissa on tehty. Näin kaupunki on hillinnyt velkaantumistaan. Monia investointeja on kuitenkin tulossa.

Matinheikki toteaa, että maankäyttö on Oulussa suunniteltua ja kaavoituksessa pyritään ennakoimaan tilatarpeet, kuten päiväkotien ja koulujen määrä, kasvavilla alueilla.

– Aina on kuitenkin poikkeustilanteita, joihin kaavoituksella ei ehditä mukaan. Yleisin syy esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pikaiseen tilatarpeeseen ovat sisäilmaongelmat, jotka vaativat nopeaa korjausta. Näissä tapauksissa lainattavat rakennukset antavat nopean ja hyväksi havaitun vaihtoehdon väliaikaistilaksi. Vuokrauksen tarkoituksena on saada laadukkaat tilat kustannustehokkaasti ja nopeasti, Matinheikki tiivistää.

 

VUOKRAUKSEN KULUT TIEDOSSA

Tarvetta lainattaville puukouluille ja puupäiväkodeille syntyy myös, kun muuttovoittoisilla alueilla tarvitaan lisätiloja ennakoitua suuremman lapsimäärän takia. Näin on käynyt esimerkiksi Oulussa omakotitalopainotteisella Hiukkavaaran alueella, jonne Parmaco toimittaa ison, noin 1 750 neliön suuruisen päiväkodin kahdeksalle lapsiryhmälle.

– Lainattavien tilojen avulla voidaan vastata nopeasti tilatarpeeseen ja niiden vuokraaminen on tuttua päättäjille. Vuokrauksen etuna on se, että investointi- ja ylläpitokulut voidaan arvioida koko vuokrausajalle. Kaupungin omana työnä toteutettu rakennushanke olisi pitkällisempi prosessi ja vaatisi enemmän investointeja. Se taas voisi johtaa kunnallisveroprosentin nostoon, mikä olisi päättäjille kimuranttia asia.

Hiukkavaaran päiväkodin lisäksi Parmaco on sopinut Oulun kaupungin kanssa puukoulujen toimittamisesta muun muassa Oulunsalon sairaalakouluksi sekä Laanilaan ja Merikoskelle koulujen lisätilaksi.

PÄÄTTÄJÄT PERILLÄ LAINATTAVIEN RAKENNUSTEN EDUISTA

Matinheikin mukaan päättäjät ovat perehtyneet hyvin pysyvien rakennusten ja lainattavien rakennusten investointien eroihin.

– Lainattavat rakennukset ovat kysyttyjä ja haluttuja vaihtoehtoja. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten näkökulmasta katsottuna vuokrauksen avulla saadaan tarvittaessa toimivat tilat, joiden kustannukset ovat tiedossa. Nämä ovat aika yksinkertaiset ja raadolliset syyt, hän kertoo.

Matinheikki myös toteaa, että jos kaupunki rakentaa itse, merkitään se kaupungin omaan taseeseen. Näin kiinteistön kuluminen ja peruskorjaukset vaikuttavat negatiivisesti käyttötalouteen. Vuokratessa rakennusten ylläpito ei näy kaupungin taseessa, mikä on iso asia.

Oulussa ollaan tarkkoja kaupunkikuvan arkkitehtuurista. Matinheikin mukaan monille onkin ollut yllätys, että esimerkiksi Parmacon puukoulut ja puupäiväkodit ovat myös ulkopuolelta kaupunkiympäristöön sopivia ja toimivia. 

– Parmacon rakennusten kokonaissuunnittelu on ylittänyt ainakin Oulussa niin toimivuuden kuin arkkitehtonisten vaatimustenkin riman, Matinheikki sanoo.