Lauritsala sai uudet koulurakennukset pikatoimituksena

Tiedote

Lappeenrannan Lauritsalan yhtenäiskoulussa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi ratkaisu tarkoituksenmukaisten opiskelutilojen järjestämiseen tarvittiin mahdollisimman nopeasti.

Purkulupaa vanhalle rakennukselle ei saatu heti, joten uudisrakennuksen rakentaminen olisi pitkittynyt luvan saamiseen saakka. Kaupunki teki Parmaco Oy:n kanssa sopimuksen kahden rakennuksen toimittamisesta toukokuussa 2015 ja elokuussa lukuvuoden alkaessa oppilaat pääsivät puhtaisiin tiloihin.

Taitolaksi nimetty yksikerroksinen rakennus käsittää 906 m2. Taitolassa on kaksi teknisen työn tilaa, kaksi kotitalousluokkaa sekä ruokala 80 oppilaalle päärakennuksessa sijaitsevan 200 paikkaisen ruokalan lisäksi. Alueella sijaitsee myös pysyvä päärakennus Tietola, jossa opiskelevat 3.-9.-luokkalaiset. Kaksikerroksista 1040m2 rakennusta kutsutaan Touhulaksi. Tämä rakennus haluttiin yhtenäiskoulun pihapiirissä rauhoittaa pienemmille oppilaille. Touhula sisältää tilat yhdelle esiopetusryhmälle, kahdeksan luokkatilaa 1.-3. luokkalaisille sekä opettajien taukotilan. Rakennuksen vieressä sijaitsee Lauritsalan päiväkoti, jossa toimii lisäksi kaksi muuta esikouluryhmää.

Nopeasta toimitusaikataulusta huolimatta tilojen suunnittelussa ei tehty kompromisseja. Erityistä huomiota kiinnitettiin aineopetuksen tiloihin.

> Katso kohteen referenssikortti