Maksuton varhaiskasvatuskokeilu loi nopeita tilatarpeita – laadusta ei tarvitse tinkiä

Blogi

Opetusministeriö toi elokuussa kolmasosan ikäluokasta, noin 19 000 lasta, 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun. Tämä on erinomainen panostus koulutukseen, ja auttaa toivottavasti osaltaan hidastamaan eriarvoistumisen kehitystä.

Varhaiskasvatuskokeilu kattaa 20 kuntaa, joista mukana on myös Helsinki. Kokeilun nopea aloitus ja epävarmuus sen kestosta loivat painetta henkilöstö- ja tilasuunnitteluun. Muun muassa Helsingin päättäjät päätyivät hyödyntämään lainattavia rakennuksiamme, jotka tarjoavat laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt, ja kaupunkiin nousi syksyksi seitsemän uutta päiväkotiamme.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu on aluksi vuoden mittainen. Jatkosta päätetään luultavasti vasta aivan kokeilun loppumetreillä. Tyhjiä liiketiloja on joillakin alueilla varmasti tarjolla, mutta ne eivät ole oppimisen, viihtyvyyden tai työergonomian kannalta aina parhaita mahdollisia vaihtoehtoja. Pysyvä rakentaminenkaan ei tällaisella aikataululla ja jatkokäytön epävarmuuden vuoksi tule kysymykseen.

Juuri tämän tyyppisiin tilanteisiin rakennusten lainaaminen tarjoaa erinomaisen ratkaisun. Kuntien on mahdollista saada nopealla aikataululla käyttöönsä joustavia, muunneltavia ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä – oikeita rakennuksia, joita laajennetaan tarpeen muuttuessa tai viedään pois, kun tarve päättyy.

Koulutus on tärkeintä pääomaamme ja siitä on syytä pitää jatkossakin kiinni. Myös oppimisympäristöjen viihtyvyys ja laatu suhteessa tuloksiin ovat esillä aiempaa enemmän, ja hyvä niin. Olemme ylpeitä siitä, että voimme uniikin lainauskonseptimme kautta tarjota kunnille puhtaita ja yhdenvertaisia oppimisympäristöjä paikkakuntaan tai alueeseen katsomatta.

Ossi Alastalo, toimitusjohtaja, Parmaco