Miksi lainata oikea rakennus?

Miksi lainata oikea rakennus?

Säästätte huomattavia rakennus- ja ylläpitokustannuksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä lainaamalla rakennuksen meiltä. Samalla vältätte kustannusriskit, joita uudisrakennukseen liittyisi asukasmäärien ja -rakenteiden tulevan kehityksen vaikean ennustettavuuden takia.

Maksu vain sopimusajalta

Maksatte vuokraa vain laina-ajalta. Sopimuksenne päätyttyä siirrämme rakennuksemme pois. Lunastusvelvollisuutta ei ole.

Ei kiinteistöön liittyviä riskejä

Rakennuksen lainaaminen poistaa teiltä lukuisia riskejä. Kyseessä on puhdas vuokraus, joten vältätte mm. seuraavat riskit ja vastuut:

  • korkoriskit
  • veroseuraamukset ja mahd. ”piilotetut velvoitteet”
  • toimittajariskit ja rakennustekniset vastuut
  • kiinteistöön liittyvät riskit
  • jäännösarvovastuut

Ei taserasitteita

Lainaaminen ei lisää velkaanne eikä näy taseessa.

Rakennus muuttuu käyttötarpeidenne mukaan

Saatte käyttöönne juuri oikeanlaiset ja oikeankokoiset, laadukkaat ja viihtyisät tilat, jotka ovat muunneltavissa tarpeenne mukaan. Lisäksi tilamme ovat helposti laajennettavissa ja supistettavissa. Käytössänne on juuri tarvitsemanne määrä neliöitä, eikä tyhjillään olevista tiloista tarvitse murehtia. Rakennustemme käyttötarkoitusta voidaan muuttaa rakennusta tai sen osia vaihtamalla.

Satelliittimalli tuo joustavuutta jo kaavoitusvaiheeseen

Satellittimallimme ottaa huomioon kunnan tilojen muuntojoustavuuden jo kaavoitusvaiheessa. Mallissa kunta rakentaa itselleen palvelujen tuottamista varten perusrakennukset, joille on käyttöä pitkällä aikavälillä, esimerkkeinä liikuntatilat ja ruokala. Perusrakennusten ympärille voidaan liittää meiltä lainattuja tiloja eri käyttötarkoituksiin. Tiloissa voivat olla päiväkoti, opetustiloja, ikäihmisten päivätoimintaa tai terveydenhoitoa.

Parmaco vastaa rakennushankkeesta

Kannamme vastuun rakennushankkeesta, joka tapahtuu säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti.

Vastaamme myös ylläpidosta

Omistamme lainaamamme rakennuksen ja haluamme pitää sen ensiluokkaisessa kunnossa. Meillä on tiloistamme selkeä ylläpitovastuu. huolehdimme kiinteistöstä etukäteen sovitun vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Kestävän kehityksen mukainen ratkaisu

Rakennuksemme palvelevat elinkaarensa aikana usein monella sijoituspaikalla, jolloin vältetään vastaavien uusien tilojen rakentaminen. Kun lainaatte rakennuksen, teette kestävän kehityksen mukaisen valinnan.

Rakennuksen lainaaminen pähkinänkuoressa

Tarvekartoitus ja suunnittelu
Rakentamisen asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan tarpeitanne vastaavan tilan. Kun tila on varta vasten käyttäjillenne tehty, sen toiminnallisuus ja viihtyvyys on taattu. Avustamme myös lupa-asioissa tai halutessanne hoidamme ne kokonaan.

Valmistus ja pystytys
Valmistamme tilat sisätiloissa, säältä suojassa. Suojaamme valmiit rakennukset huolellisesti ja pystytämme ne haluamaanne paikkaan sovitussa toimituslaajuudessa. Rakennus luovutetaan teille käyttövalmiina.

Laina-aika
Huolehdimme tilojen käytettävyydestä koko laina-ajan. Tilatarpeiden muuttuessa voitte luopua tiloista tai lainata niitä lisää. Rakennuksen lainaaminen on taloudellinen, ekologinen, joustava ja turvallinen vaihtoehto.

Rakennuksen siirtäminen pois
Laina-aikanne päätyttyä viemme rakennuksemme pois.