Kuntien ja kaupunginosien asukasmäärät ja -rakenteet saattavat muuttua nopeasti ja tilatarpeet niiden mukana. Kehitystä on vaikea ennustaa edes viiden tai kymmenen vuoden päähän, saati rakennuksen koko elinkaaren ajalle. Lainaamalla rakennuksemme saatte käyttöönne juuri oikeanlaiset ja oikeankokoiset, laadukkaat ja viihtyisät tilat, jotka ovat muunneltavissa tarpeenne mukaan. Joustavat tilaratkaisumme säästävät huomattavia rakennus- ja ylläpitokustannuksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Lainaamisen edut

  • EI LUNASTUSVELVOLLISUUTTA Kyseessä on puhdas vuokraus, joten teille ei koidu toimittajariskiä tai jäännösarvovastuuta. Maksatte vuokraa vain laina-ajalta, ja sopimuksenne päätyttyä siirrämme rakennuksemme pois.
  • EI RASITA TASETTA Lainaaminen ei lisää velkaanne eikä näy taseessa.
  • RISKITTÖMYYS Ei korkoriskiä, veroseuraamuksia tai piilotettuja velvoitteita. Rakennustekninen vastuu ja kiinteistöön liittyvät riskit ovat meidän vastuullamme.
  • MUUNTOJOUSTAVUUS Tilamme ovat helposti laajennettavissa ja supistettavissa, jolloin käytössänne on juuri tarvitsemanne määrä neliöitä, eikä esimerkiksi tyhjillään olevista tiloista tarvitse murehtia. Rakennustemme käyttötarkoitusta voidaan muuttaa rakennusta tai sen osia vaihtamalla.
  • SATELLIITTIMALLISatellittimallimme ottaa huomioon kunnan tilojen muuntojoustavuuden jo kaavoitusvaiheessa. Mallissa kunta rakentaa itselleen palvelujen tuottamista varten perusrakennukset joille on käyttöä pitkällä aikavälillä, kuten liikuntatilat ja ruokala. Perusrakennusten ympärille voidaan liittää meiltä lainattuja tiloja eri käyttötarkoituksiin. Tiloissa voi olla kunnan palvelutarpeen mukaan esimerkiksi päiväkoti, opetustiloja, ikäihmisten päivätoimintaa tai terveydenhoitoa.
  • PARMACO RYHTYY RAKENNUSHANKKEESEEN Kannamme vastuun rakennushankkeesta, joka tapahtuu säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti.
  • EI YLLÄPITOON LIITTYVIÄ RISKEJÄ Omistamme lainaamamme rakennuksen ja haluamme pitää sen ensiluokkaisessa kunnossa. Meillä on tiloistamme selkeä ylläpitovastuu ja huolehdimme kiinteistöstä etukäteen sovitun vastuunjakotaulukon mukaisesti.
  • KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA Rakennuksemme palvelevat elinkaarensa aikana usein monella sijoituspaikalla. Tilamme ovat siis kestävän kehityksenkin näkökulmasta järkevä valinta.