Mitä vastuullisuus merkitsee meille ja miten se näkyy arjessamme?

Blogi

Vastuullisuus ja kiertotalous näkyvät strategiassamme ja arjessamme. Johdon agendalla on varmistaa, että jokainen työntekijämme saa työskennellä turvallisessa ja kunnioittavassa ympäristössä ja että asiakkaidemme tarpeita sekä toiveita kuunnellaan mm. vastuullisempien materiaalien valinnoissa ja tilojen optimoinnissa.

Teollisessa tuotannossa on edelleen paljon työtä, jotta siitä saadaan yhä vastuullisempaa. Siksi panostamme arjessa säännölliseen tuotekehitykseen ja CO2-kuorman vähentämiseen. Lisäksi teemme yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa tiivistä yhteistyötä vastuullisempien materiaalivalintojen eteen. Panostamme kierrätettäviin sekä laadukkaisiin materiaaleihin ja pyrimme minimoimaan hukkaneliöt jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Haluamme luoda julkisia rakennuksia, jotka vastaavat nykypäivän vaatimuksiin. Ekologisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Ympäristöarvojen merkitys on kasvanut myös tilaajille, ja siksi pyrimme minimoimaan jätteiden määrän, optimoimaan energiatehokkuuden ja käyttämään ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Koko julkista rakennuskantaa ja sen hallintaa pitäisi ajatella joustavammin ja innovatiivisemmin, sillä jokainen turhaan rakennettu neliömetri on energian hukkaamista. Onkin tärkeää, että kiinnitämme entistä tiukemmin huomiota ympäristöarvoihin rakennusten laadun lisäksi, kommentoi Parmacon toimitusjohtaja, Jukka Joutsenkoski.

Listasimme tähän keskeisiä vastuullisuustekojamme kuluneelta vuodelta:

Kierrätys ja tuotekehitys 

Teemme säännöllisesti tutkimus- ja tuotekehitystä löytääksemme uusia teknologioita ja entistä ekologisempia materiaaleja. Tehtaillamme olemme tarkkoja henkilöstömme kanssa siitä, että vähennämme jätteiden määrää tuotannon aikana ja kierrätämme kaiken mahdollisen materiaalin. Lisäksi noudatamme paikallisia jätehuoltoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. 

Jätemäärien vähentäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäaikaista sitoutumista. Jatkamme toiminnastamme syntyvien jätteiden lajittelua, jotta arvokkaat materiaalit pääsevät uudelleen kiertoon. Kaikkia jätehuollon päästöjä ei pystytä kuitenkaan täysin välttämään. Jätehuollostamme syntyvä hiilijalanjälki mitataan ja jäljelle jäävät päästömme kompensoidaan vuosittain Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla. Näiden hankkeiden valinnassa meille on tärkeää paitsi päästöjen vähentäminen myös työllistymisen näkökulma.

Käytämme ympäristöystävällisiä ja pitkäikäisiä materiaaleja valmistusprosesseissa ja hankimme materiaalit vastuullisilta toimittajilta – asetamme etusijalle materiaalit, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät. Käytönaikaista kulumista ja korjausvelkaa kannattaa siis hillitä laadukkailla materiaalivalinnoilla. Esimerkkejä tästä on alumiinikarmiset ikkunat ja ovet, kestävä julkisivu- ja kattopinnoite sekä helposti huollettavat ilmanvaihtokoneet. Elinkaaren lopussa alennamme ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien ja moduulien uudelleenkäytöllä sekä kierrätyksellä.

Energiatehokkaat rakennukset

Suunnittelemme ja rakennamme dynaamiset modulaariset rakennukset energiatehokkuutta silmällä pitäen ja etsimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Panostamme esimerkiksi kestäviin eristysmateriaaleihin sekä energiaa säästäviin valaistuksiin, lisäksi kiinnitämme huomiota hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 

Rakennuksemme alittavat parhaillaan energialuokka A:n asettamat vaatimukset, eikä pidä unohtaa, että energiatehokkuuteen vaikuttaa myös hukkaneliöt. Moduulirakentaminen onkin optimaalinen vaihtoehto, kun rakennussuunnittelussa halutaan ottaa huomioon tilojen maksimaalinen hyötykäyttö ja hukkaneliöiden minimoiminen. FIXCEL®️-teräskennosta valmistetut moduulimme ovat rakenteeltaan erittäin tiiviitä, jonka ansiosta rakennusten lämmittämiseen kuluu normaalia vähemmän energiaa. Terästoimittajamme on SSAB, joka myös työskentelee jatkuvasti hiilineutraalisuuden eteen. Tavoitteemme on rakentaa ensimmäinen täysin hiilineutraali teräsrunkorakennus 2026.

Ympäristötietoisuus

Edistämme ympäristötietoisuutta henkilöstömme keskuudessa ja kannustamme heitä omaksumaan kestäviä käytäntöjä päivittäisessä työssään. Kannustamme koulutuksiin, joiden avulla työntekijät saavat tietoa kestävästä kehityksestä ja voivat osallistua kestävän kehityksen aloitteisiin. Olemme pyörittäneet mm. omaa Hämeenlinnan tehdasta jo toista vuotta putkeen hiilineutraalisti, ja tehtaan katolla on oma aurinkopuisto, josta saamme sähkön.  

Vaikka Parmaco on edistynyt kestävän kehityksen alalla, parantamisen varaa on aina. Jatkuvat ponnistelut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja materiaalien kiertokulun tehostamiseksi ovat jatkuvasti agendallamme.

Muutos ei tapahdu yhdessä yössä eikä yksin. Rakennetaan siispä yhdessä kestävämpää huomista modulaarisesti ja vastuullisesti, toteaa Jukka Joutsenkoski.

Lue lisää vastuullisuudestamme ->