Onnistumme yhdessä asiakkaidemme kanssa – rakennustemme käyttäjistä 94 % on tyytyväisiä

Tiedote

Keväällä 2024 valmistuneen asiakastutkimuksemme tulokset kertovat, että 94 % asiakkaistamme on meihin joko erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Tulos on meille ylpeyden aihe, sillä korkea asiakastyytyväisyys on tärkein mittari onnistumisellemme. 

Asiakkaamme kertovat, että tyytyväisyyttä tukee erityisesti onnistunut kokemus prosessin sujuvuudesta kanssamme. Sujuva yhteistyö projektipäällikön ja myyntihenkilöstön kanssa, sekä sovitussa aikataulussa pysyminen, nousevat kyselyn tuloksissa tärkeiksi onnistuneen asiakaskokemuksen tekijöiksi. Asiakkaamme arvostavat prosessiosaamista kokonaisuutena, aina luonnosvaiheesta alkaen. 

Näkee, että on tehty paljon, tiedetään sabluunat ja osataan ennakoida tilanteita.”  Rakennuksen tilaaja 

Asiakkaidemme antamalla palautteella on tärkeä rooli toiminnassamme, sillä rakennuksemme suunnitellaan aina vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeeseen ja suunnittelutyötä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Pyrimme toimimaan luotettavana kumppanina ja kehitämme rakennuksiamme jatkuvasti palautteiden ja autenttisten käyttäjäkokemusten perusteella.  

Asiakkaat toivovat kumppanuutta 

Myös asiakkaidemme toiveissa ja kehitysehdotuksissa nousee esiin kumppanuuden tärkeys. Kyselyyn vastanneet toivovat tukea rakennusten käyttöönottoon, sekä vastuuhenkilöä, jonka puoleen kääntyä jokaisessa projektin vaiheessa, aina myyntivaiheesta projektin loppuun asti. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä käyttäjien kokemasta tarpeesta pitkäaikaiselle tuelle ja luottamukselle rakentamisen palveluissa.  

Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin panostamalla entisestään kumppanuuden kokemukseen ja yhteiskehittämiseen asiakkaiden kanssa. Asiakaskyselyn vastauksista nousi esiin tyytyväisyys erityisesti osaamiseemme ja kokemukseemme, sekä niiden tuomaan ennakointikykyyn. Meille on kunnia-asia välittää tunnetta varmuudesta ja ammattitaidosta, ja asiakkaidemme antama palaute auttaa meitä onnistumaan siinä myös jatkossa.