Oulussa tarvitaan lainattavia tiloja aikaisempaa enemmän

Blogi

Asiakaspäällikkö Mirva Lohiniva kertoo, että lainattujen rakennusten vuokraaminen on yleistynyt Oulussa viime aikoina. Ennen kilpailutuksia oli kerran vuodessa, mutta nyt tarjouspyyntöjä on tehty vuoden sisällä kahdeksaan kohteeseen. Parmacon puukoulut ovat menestyneet hyvin kilpailutuksissa.

Oulun Tilapalvelun asiakaspäällikkö Mirva Lohiniva sanoo, että lapset viihtyvät hyvin puukouluissa ja -päiväkodeissa. Myös henkilökunnalta on saatu palautetta siitä, että koulutyö sujuu niissä hyvin. Tilat sopivat eri-ikäisille ja myös erityistoiveita on voitu toteuttaa.

– Koska tilojen tarve on kasvanut, osaamme myös itse kilpailuttaa aikaisempaa paremmin ja tarkemmin. Nyt tiedämme esimerkiksi asettaa vaatimuksia sisääntuloihin ja aularatkaisuin tai siihen, voiko ruokasali olla suoraan yhteydessä käytävään tai millaisia aputiloja kokonaisuuteen olisi hyvä tulla mukaan. Tarjouspyyntöihin on hyvä saada loppukäyttäjien tarpeet mukaan. Olemme ottaneet toiveita esiin myös parmacolaisten kanssa, Lohiniva kertoo.

LAINATTAVAT TILAT PERUSPALVELUJEN KÄYTTÖÖN

Oulussa lainattavat puukoulut pyritään ensisijaisesti kierrättämään, jos esimerkiksi jokin uusi koulu tarvitsee sopivasti sopimuksen päätyttyä väliaikaistiloja. Lohiniva kertoo, että nyt on alettu myös miettiä, miten lainatut rakennukset sopisivat muillekin ikäryhmille kuin vain lapsille ja nuorille.

– Olemme pohtineet sitä, miten lainattavia tiloja voisi hyödyntää eri käyttäjäryhmien peruspalvelujen toteutuksessa. Voisiko esimerkiksi koulukäytössä ollutta tilaa muunnella muuhun käyttöön sopivaksi? Olemme tunnistaneet tämän mahdollisuuden, Lohiniva sanoo.

Hänen mielestään lainattavien tilojen monipuolinen käyttö olisi hyvä ottaa huomioon jo tilausehdoissa, jotta sovellettavuus saadaan mukaan rakennussuunnitelmiin. Näin esimerkiksi väliseinien siirreltävyys olisi jo valmiina rakenteessa.

– Tämä vaatii hereillä oloa puolin ja toisin. Väliaikaistilat ovat mahdollisuus ja vaihtoehto. Olemme vaihtaneet tästä jo kehitysideoita valmistajien kanssa, Lohiniva toteaa.

PUUKOULUJA MONEEN TARPEESEEN

Oulussa väliaikaistilojen tarve on kasvanut viime vuosina. Aikaisemmin väliaikaistiloja tarvittiin kerran vuodessa, mutta nyt Oulussa on kilpailutettu vuoden sisällä jo kahdeksan koulu- ja päiväkotikohdetta. Tiloja on tarvittu lisää muun muassa silloin, kun kasvaviin kaupunginosiin on muuttanut arvioituakin enemmän lapsiperheitä. Toisinaan alueilla saattaa myös olla jo tilatarpeiden hankintaselvitykset menossa, mutta kiinteistä rakennuksia ei ehditä tehdä tarpeeksi nopeasti.

– Hankeselvitysten perusteella joko rakennetaan uusia tiloja kaupungin omaan taseeseen tai vuokrahankinnalla vuokrataan tilat 20–25 vuoden vuokrasopimuksilla. Väliaikaisratkaisuina lainattavat tilat ovat toimia ratkaisuja, Lohiniva toteaa.

Parmacon puukoulut ovat menestyneet hyvin kilpailutuksissa. Parmaco rakentaa Ouluun Hiukkavaaran päiväkodin lisäksi puukoulut Oulun sairaalakoulun yksikölle ja Laanilan koulun lisätilaksi sekä Merikosken kouluun kotitalousopetuksen käyttöön. Nämä valmistuvat elokuun alkuun mennessä. Oulussa on jo käytössä Parmacon puukoulu ja päiväkoti Metsokankaalla sekä koulurakennus Ritaharjussa. Puupäiväkodit on pystytetty Kisakentälle, Värttöniin, Ritaharjuun ja Hiukkavaaraan.