Paloturvallisuus on yhteinen asia

Blogi

Päiväkotien ja koulujen paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, ja siitä huolehtiminen on koko henkilökunnan vastuulla. Pelastussuunnitelmaan on kirjattu keskeisimmät paloturvallisuuteen liittyvät asiat ja palotilanteessa toimisen yksityiskohdat. Huoltopalveluinsinöörimme Katja Rajaniemi korostaa palovaroittimien ja sammutuskaluston jatkuvan huollon ja tarkastusten tärkeyttä.

Paloturvallisuus on Parmaco-rakennuksissa otettu huomioon materiaalien lisäksi myös lisälaitteissa. Rakennuksiin asennetaan valmiiksi esimerkiksi määräysten ja asetusten mukaiset käsisammuttimet ja pikapalopostit. Osan laitteistoista huoltaa Parmaco ja osa kuuluu vuokralaisen vastuulle. Asiasta sovitaan vuokrasopimuksessa. Vuokralaiset voivat myös hankkia lisäksi esimerkiksi käsisammuttimia. Niiden huolto on vuokralaisen vastuulla.

Jos käsisammuttimet ovat kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa, riittää että ne huolletaan kahden vuoden välein. Jos sammuttimen säilytystila on sellainen, että se voi vaikuttaa toimintakuntoon, on tarkistus tehtävä joka vuosi. Nestesammuttimissa huoltoväli on enintään viisi vuotta ja muissa käsisammuttimissa kymmenen vuotta. 

Parmacon rakennuksissa voi olla itsenäisiä toisiinsa kytkettyjä palovaroittimia tai paloilmaisinjärjestelmä, jossa on osoitteellisia paloilmaisia. Rajaniemi muistuttaa, että rakennuksesta tulee aina löytyä paikannuskaavio, johon paloilmaisimet, kuten palokellot ja -painikkeet on merkitty. Paloilmaisinjärjestelmän toimivuus tulee testata säännöllisesti.

Rakennustemme palovaroittimet reagoivat savuun tai lämpöön. Jos varoittimet on kytketty sähköverkkoon, on niissä myös paristo- tai akkuvarmennus. On hyvä muistaa, että pattereiden vaihto ja laitteiden testaus on vuokralaisen vastuulla. Tämä on syytä tehdä, koska vanhaksi päässyt paristo aiheuttaa turhia hälytyksiä ja häiriöitä järjestelmän toimintaan. Useimmiten varoittimet ovat sähköverkossa. Henkilökunta tulee kouluttaa, jotta kaikki osaavat toimia mahdollisen palohälytyksen aikana, Rajaniemi kertoo.

Kiinteistöjen paloturvallisuuskalustoon kuuluvat myös pikapalopostit eli letkulla varustetut kaapit, joissa on 20–30 metriä letkua. Rajaniemi toteaa, ettei niiden kunnossapitoa ohjaa asetus, mutta pelastuslaki vaati alkusammutuskaluston pitämistä toimintakunnossa. Kalusto tuleekin siis tarkistaa vuosittain alan ammattilaisen, kuten käsisammutinhuoltoliikkeen toimesta. Pikapalopostien tarkastukset ovat vuokralaisen vastuulla.

Pikapaloposteissa on tärkeintä varmistaa vedentulo sekä letkuliitosten pitävyys. Kaikki letkut tulee paineistaa maksimityöpaineeseensa viiden vuoden välein, Rajaniemi muistuttaa.

Osassa Parmacon rakennuksia on valmiina savunpoistojärjestelmät. Niiden toiminta tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Myös automaattisten sammutuslaitteistojen eli sprinklerien määräaikatarkastuksista tulee huolehtia kahden vuoden välein. Vuokrasopimuksessa määritetään, vastaako järjestelmän huollosta vuokralainen vai Parmaco.

Rajaniemi myös muistuttaa, että jos kiinteistössä on väestönsuoja, pitää niissä olevan välineistön olla aina toimintavalmiita ja vanhentuneet tarvikkeet tulee uusia. Väestönsuoja tulee saada käyttökuntoon 72 tunnin kuluessa. Väestönsuojalle on teetettävä tiiveystarkastus 10 vuoden välein.

Parmacon 5 vinkkiä paloturvallisuuden ylläpitoon:

Palovaroittimet. Parmacon rakennuksiin asennetaan valmiiksi savuun tai lämpöön reagoivat palovaroittimet. Palovaroittimen ääni antaa muutaman minuutin aikaa pelastautua rakennuksesta ulos tulipalon sattuessa.

Sammuttimet. Parmaco asentaa päiväkoti- ja koulurakennuksiin määräysten mukaiset sammuttimet. Lisäksi voi olla vuokralaisen omia alkusammutukseen sopivia käsisammuttimia.

  • Käsisammuttimien käyttöä tulee harjoitella.
  • Kalusto tulee tarkastaa ja huoltaa määräajoin. 
  • Muista myös pikapalopostien ja sprinklerien toiminnan varmistaminen.

Suunnitelmat. Paloturvallisuus on mukana päiväkotien ja koulujen pelastussuunnitelmissa, jotka avustavat ja neuvovat henkilökuntaa ja lapsia tulipalojen ennaltaehkäisyssä ja siinä, miten vaaratilanteessa tulee toimia.

Kalusto saatavilla. Jotta mahdollinen alkusammutus sujuu nopeasti, tulee kaluston olla helposti saatavilla, eikä niiden eteen saa kasata esimerkiksi tavaraa. Myös varauloskäytävien tulee olla avoinna ja ovissa tulee olla poistumisopasteet.

Toimi näin. Tulipalon sattuessa tulee muistaa perussäännöt: 

  1. Pelasta – pelasta vaarassa olevat ja varoita muita.
  2. Soita 112 – soita hätänumeroon turvallisesta paikasta.
  3. Sammuta – käytä alkusammutusvälineitä, jos se on turvallista omaa terveyttäsi vaarantamatta.
  4. Rajoita – rajoita paloa sulkemalla perässäsi ovia, ikkunoita ja pysäyttämällä ilmastointi.
  5. Opasta – opasta pelastuslaitos perille.

Parmaco-rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa paloturvallisuus on keskeisessä roolissa ja määräyksiä noudatetaan tarkoin.