Parmaco mukana energiansäästötalkoissa

Blogi

Parmacon lainattavien koulu- ja päiväkotirakennusten perusratkaisut on tehty energiatehokkaiksi. Pienillä teoilla voi kuitenkin myös julkisessa käytössä olevissa kiinteistöissä säästää energiaa. Parmacon huoltopalveluinsinööri Katja Rajaniemi kertoo Parmaco-rakennusten energiatehokkuudesta ja mahdollisuudesta säästää sähköä.

Parmacon pääosin puurakenteisten koulujen, päiväkotien ja hoivakotien tuotannon lähtökohtana on vastuullisuus. Mitään ei rakenneta turhaan, vaan rakennus palvelee käyttäjiään tarvittavan ajan tarvittavassa koossa. Ja rakennus jatkaa elämäänsä sitten muussa käytössä ja muualla, kun yksi vaihe on saatu päätökseen. Näin esimerkiksi hukkaneliöitä ei jää lämmitettäviksi. Myös rakentamisessa on otettu ympäristövastuullisuus huomioon: Lainattavan Parmaco-rakennuksen käytönaikainen hiilijalanjälki on jopa 50 prosenttia pienempi kuin paikalla rakennetun kiinteän rakennuksen.

Rakenneratkaisuissamme on otettu huomioon monia teknisiä yksityiskohtia, jotka antavat vuokralaisillemme mahdollisuuden säästää myös energiaa. Tässä tarvitaan rakennuksen käyttäjien sekä kiinteistönhoidon yhteistyötä. Autamme mielellämme Parmacolla asiakkaitamme esimerkiksi siinä, miten lainattavien rakennusten lämpötilaa voidaan säätää vaikkapa asteen verran pienemmälle. Laitteiston käytön opastus liittyy rakennuksen luovutusvaiheeseen, kertoo Rajaniemi.

Parmaco-rakennusten suunnittelussa on energiatehokkuus otettu huomioon esimerkiksi siinä, että rakennusten eristys vastaa paikalla rakennettujen rakennusten määräyksiä. Lisäksi rakennuksissa tehdään ennen käyttöönottoa ilmantiiveysmittaukset, joista Parmaco on aina saanut hyvät tulokset. Rakennuksista laaditaan myös energiatodistukset.

Liikeohjatut valot ja automaattihanat ovat jo monissa uusissa rakennuksissa mukana. Nämä otetaan huomioon tarjouspyynnöissä. Olisikin toivottavaa, että jo tarjousvaiheessa kaupungit ja kunnat vaatisivat laajemmin energiansäästöön liittyviä ratkaisuja, sanoo Rajaniemi.

Osassa uusia Parmaco-rakennuksia on mukana myös automaattisesti säätyvä ilmanvaihto, joka ottaa huomioon hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan. Energiansäästöä syntyy, kun tiloihin ei siirretä eikä lämmitetä turhaa ilmaa. Uusiin rakennuksiin on mahdollista saada myös energiaa säästävä IV-laitteiden lämmöntalteenotto.

Parmacon 5 vinkkiä päiväkotien, koulujen ja hoivakotien energiansäästötalkoisiin:

 1. Valaistus. Uusiin Parmaco-rakennuksiin voi saada liiketunnistimilla toimivan valaistuksen. Jos lainattavassa rakennuksessa ei tätä tekniikka vielä ole, on hyvä sopia kaikkien käyttäjien kesken, että valot sammutetaan niistä tiloista, joissa ei olla. Parmacon asentama valaistus toteutetaan yleensä ledeillä.
   • Varmista, etteivät valot jää päälle yöksi ja viikonlopuksi. Tuttu sääntö ”viimeinen sammuttaa valot”, on hyvä ottaa käyttöön.
 1. Sisälämpötila. Rakennuksen kiinteistönhoitaja vastaa rakennuksen lämpötilasta. Jo yhden asteen lämpötilan lasku vaikuttaa paljon energiankulutukseen. 
   • Aktiiviset päiväkotilapset tarkenevat hyvin noin 21 asteessa, mutta hoivakodissa vanhuksille ehkä tarvitaan tätä korkeampi sisälämpötila. 
   • Rakennuksen lämmönohjaus tulee tehdä hallitusti ja ammattilaisten toimesta.
 1. Tuuletus. Parmaco-rakennusten ilmanvaihtotekniikka huolehtii riittävästä ilmanvaihtuvuudesta. Onkin siis hyvä varsinkin talvella muistaa, ettei ikkunoita ja ovia pidetä tarpeettomasti avoinna.
 1. Veden käyttö. Parmaco-rakennuksissa on usein esimerkiksi uusissa päiväkodeissa automaattihanat. Tämä säästää vedenkäyttöä, kun hanat eivät vahingossa jää tippumaan.
   • Miettikää yhdessä henkilökunnan, päiväkotilasten ja oppilaiden kanssa, miksi vettä ei kannata juoksuttaa turhaan. Käsien pesu vessassa käynnin jälkeen ja ennen ruokailua on kultainen sääntö edelleen.
   • Voi myös miettiä siitä, voiko lämpimän veden lämpötilaa laskea. Pitää kuitenkin muistaa, että lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla vähintään 50–55 °C.
 1. Eristys. Parmaco-rakennuksissa on energiatehokkuus otettu huomioon jo rakennusvaiheessa. Lainattavat ja siirrettävät tilat vastaavat esimerkiksi eristykseltään paikalla rakennettujen rakennusten rakennusmääräyksiä. Rakenteiden ilmantiiveys on myös hyvällä ja ohjeiden mukaisella tasolla.

Parmacon toimipisteissä on tartuttu omalta osalta energiansäästöön. Toimistotiloissa on osaan valaisimia jo vaihdettu ledejä. Yleinen sääntö on, ettei valoja pidetä päällä, kun tilassa ei olla. Esimerkiksi Leppävirran tuotantolaitoksessa on tehty energiaa säästäviä toimenpiteitä, kuten uusittu ikkunoita ja ilmanvaihtokoneita, asennettu oviverhopuhaltimia, säädetty lämmitysjärjestelmiä ja uudistettu tuotantotilojen valaistus ledeillä toimivaksi.