Parmaco tehdas pistää materiaalihävikin kuriin

Blogi

Rakennusala on yksi merkittävimmistä jätteiden tuottajista Suomessa. Me Parmacolla haluamme toimia omalta osaltamme vastuullisesti. Jätemäärien vähentäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäaikaista sitoutumista, mutta muutoksista syntyvä positiivinen ympäristövaikutus on kaiken tämän panostuksen arvioista.

Olemme vuodesta 2020 alkaen nollanneet L&T:n avulla jätehuoltomme CO2-kuorman täysin ja lisäksi tuotantoprosessimme ovat optimoituja hävikin minimoimiseksi. L&T:n Hiilineutraali jätehuolto -palvelun kautta olemme saaneet kompensoitua syntyneiden jätteiden päästöt Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla.

Tavoitteenamme oli nostaa vuonna 2021 kierrätysastetta ja vähentää jätemääriä sekä materiaalien hävikkiä entisestään. Lisäksi prioriteettilistan kärjessä olivat tehtaamme kokonaisvaltainen siisteys, tavaroiden järjestelmällinen lajittelu sekä henkilöstön työturvallisuus. Pääsimme tähän tavoitteeseen viime vuonna hienosti, kun tehtaallamme otettiin kesällä käyttöön tahtituotanto.

Tahtituotantoon siirtymällä olemme hallinneet materiaalien ohjausta, resursseja ja tuotannon läpimenoa huomattavasti entistä paremmin. Olemme jo ensimmäisen projektin aikana nostaneet päiväkohtaista moduulituotantoa noin 40 prosentilla. Nykyisellä tahtituotantomallilla pystymme kaksinkertaistamaan tuotantomme nykyisestä pelkästään henkilöresursseja lisäämällä, kommentoi Mika Järvinen, tehdaspäällikkö. 

Tahtituotannon avulla pystymme minimoimaan materiaalien hävikin, sillä työvaihekohtaiset materiaalit ovat ennalta määritetty ja jokaiseen työvaiheeseen tarvittavat materiaalit toimitetaan päiväkohtaisesti oikeille paikoilleen, työvaiheen läheisyyteen. Toinen tahtituotannon positiivinen vaikutus on se, että jokainen työntekijä ja urakoitsija tietää päiväkohtaisen työmäärän koko projektin läpimenon ajan, jolloin resurssitarve on ennakoitavissa ja hallittavissa.

TEOLLINEN MODULAARINEN RAKENTAMINEN ON TOIMINTAMME YTIMESSÄ

Patentoitu FIXCEL®️-teräskennomme käyttää vähemmän raaka-aineita kuin teräspalkkirunkoiset rakennukset. Tämän ansiosta teräsmoduulimme parhaita etuja ovat runkomateriaalimme keveys, lujuus ja tiiveys. Tiiviin rakenteen ansiosta rakennustemme lämmittämiseen kuluu normaalia vähemmän energiaa, mikä johtaa erittäin alhaiseen kokonaisenergiankulutukseen rakennuksissamme. Näin rakennuksemme ovat elinkaariekologisia.

Valmistamme Hämeenlinnan tehtaallamme kaikki moduulit alusta loppuun saakka valmiiksi, teollisella tehokkuudella. Näin pystymme varmistamaan, että moduulit pysyvät koko rakennusprojektin ajan sääolosuhteilta suojassa ja voimme hyvillä mielin luovuttaa asiakkaalle valmiin rakennuksen moitteettomassa sisäilmaturvallisessa kunnossa.

Lue lisää teollisesta rakennustavastamme ja teräskennosta.