Parmacolle ISO 9001, ISO 14 001 ja ISO 45001 -sertifikaatit

Tiedote

Jatkuva puukoulujen kehitystyö takaa turvallisen oppimistilan lapsille ja nuorille

Parmacon puurakenteisten oppimistilojen suunnittelu- ja lainaustoiminnalle on myönnetty laatu-, ympäristö- sekä terveys- ja työturvallisuussertifikaatit. Lainattavat koulu- ja päiväkotirakennukset ovat jo ennestään CE-merkittyjä. Parmaco on ensimmäinen puukoulurakentaja, joka on saanut kaikki sertifikaatit kerralla. Sertifikaatit ovat tunnustus yrityksen jatkuvasta ja vastuullisesta kehitystyöstä ja asiakaspalvelusta.

Parmacon kehityspäällikön Tommi Mehtosen mukaan on harvinaista, että yritys tekee kolme liiketoimintaa ohjaavaa sertifikaattia samalla kertaa. Puukoulurakentajista he ovat ensimmäinen, joka sai kerralla kaikki kolme ISO 9001, ISO 14 001 ja ISO 45001 -sertifikaattia. Rakentaminen alkoi laatu- ja ympäristösertifikaateista, mutta työn edetessä oli luontevaa ottaa myös terveys ja työturvallisuus kokonaisuuteen mukaan. Liiketoiminta oli vastuullista aikaisemminkin, mutta nyt toimintaprosesseille ja palvelulle on saatu myös ulkopuolisen auditoijan varmennus.

Syksyllä Parmacon puurakenteisissa ja muunneltavissa oppimistiloissa oli 35 000 lasta koulussa tai päiväkodissa.

Vastuullinen toiminta korostuu kilpailutuksissa

– Palvelumme on suunnattu kunnille ja julkiselle sektorille, joten toimintamme pitää täyttää laatuvaatimukset. Kilpailutuksissa annetaan entistä enemmän painoa myös ympäristöarvoille, kuten muunneltavien tilojen elinkaaren pituudelle ja koko toimintaketjun vastuullisuudelle. Puukoulujemme ympäristövastuusta kertoo muun muassa se, että VTT:n selvityksen mukaan lainattavan koulun käytönaikainen hiilijalanjälki on jopa 50 prosenttia pienempi kuin paikalla rakennetun, Mehtonen toteaa.

Parmacon toiminnan lähtökohtana on taata turvallinen oppimistila lapsille laadukkaassa sekä oikein mitoitetussa rakennuksessa ja antaa henkilöstölle parhaat mahdolliset olosuhteet työskentelyyn. Oppimistilojen lainaaminen on kunnille ekologisempaa ja kustannustehokkaampaa kuin kiinteään rakennukseen investoiminen.

Parmacon ekologisesti rakennettujen puukoulujen elinkaari on pitkä, koska ne voidaan siirtää uusille käyttäjille tarpeen mukaan kymmenien vuosien ajan. Puukoulut rakennetaan sisätiloissa säältä suojassa. Parmacon puukoulujen pintamateriaalit täyttävät muun muassa M1-vaatimukset, joten niistä haihtuu yhdisteitä huonetilaan erittäin vähän tai ei ollenkaan.

Tavoitteellinen kehitystyö jatkuu

Parmacossa sertifiointi lisää uskoa oman työn merkityksellisyyteen. Käytännön hyötyä toimintaprosessien jatkuvasta parantamisesta saadaan, kun työn tehokkuus ja tuottavuus kasvavat. Toiminnan tavoitteellisuus on nyt rakennettu sisään prosesseihin. Näin poikkeamat on helpompi huomata ja korjata esimerkiksi ympäristön kuormituksen osalta. Jatkossa auditointi tehdään joka vuosi.

– ISO-standardien mukaisen toiminnan rakentamiseen ja koulutuksiin osallistui koko henkilöstömme ja aliurakoitsijat Tampereella ja tehtaillamme Leppävirralla ja Pyhäjoella sekä Akaan kunnossapito- ja huoltoyksikössämme. Auditointikäyntejä tehtiin myös asennustyömailla. Toimintaprosessimme ovat nyt kauttaaltaan vaatimukset täyttäviä niin johtamisen, toiminnan kuin lopputuotteenkin osalta aina suunnittelusta lainattavan tilan vuokrasuhteen päättymiseen ja tilojen purkamiseen asti. Meillä oli hyvä pohja lähteä kehittämään liiketoiminnan johtamis- ja prosessimallejamme ja varmistamaan turvallinen työympäristö noin kahdelle sadalle työntekijällemme, Tommi Mehtonen pohtii.

Standardoinnin laajuudesta kertoo se, että auditoinnit kestivät 17 päivää. Mehtonen korostaa, ettei kehitystyö jää tähän. Esimerkiksi henkilöstön koulutus on keskeisessä osassa toimintaprosessien ja toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa. Parmacon laatutyön perustana on asiakastyytyväisyys. Asiakkailta saatu palaute onkin tärkeää, jotta laadun osatekijät saadaan mukaan kaikkiin toimintaprosesseihin.