Parmacon puukoulut rakennetaan pääosin kotimaisesta sertifioidusta puusta

Blogi

Siirtokelpoisia puukouluja ja puupäiväkoteja kotimaassa rakentava Parmaco hyödyntää materiaalina pääosin suomalaista PEFC-sertifioitua puuta. Venäjältä tulevaa puutavaraa ei Parmacossa käytetä ollenkaan.

Parmacon hankintatiimissä toimiva tuotantoinsinööri Juuso Heikkinen kertoo, että Parmacolla on pitkäaikaiset suhteet puutavaran luottotoimittajiinsa. Yhteistyötä Parmaco tekee muun muassa Metsä Woodin, Pertu Componentsin ja Siparilan kanssa.

Näin puuinsinöörin koulutuksen saaneena itselleni on tärkeää, että voin tehdä töitä yrityksessä, joka hyödyntää paljon kotimaista puuta, Heikkinen kertoo.

Parmacon käyttämän lujuuslajitellun rakennesahatavaran ja ulkoverhouspaneelien osalta kotimaisuusaste on tällä hetkellä jo noin 95 %. Kertopuu on 80 % Suomesta sekä liimapuut ja kuusivanerit tulevat 100 % Suomesta. 

Viime aikoina Parmacollekin on tullut kyselyjä puun alkuperästä.

Venäläistä puuta meille ei ole maaliskuun jälkeen enää hankittu, ja muutenkin sen osuus on aina ollut vähäinen, Heikkinen toteaa.

Ympäristö huomioidaan hankinnoissa

Parmacolle on tärkeää varmistaa, että puutavara on tuotettu luontoa kunnioittaen. Yhtiö hankkii pääasiallisesti PFEC-sertioitua puuta. Sertifiointi varmistaa sen, että puut ovat peräisin metsistä, joita hoidetaan kestävästi.  

Sertifikaatin myöntäminen edellyttää riippumattoman ja ammattitaitoisen tahon tarkastuksen ja varmistuksen siitä, että metsien hoito ja puutavaran alkuperän seuranta noudattavat PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia.

Tavoitteenamme on hyödyntää lähitulevaisuudessa sataprosenttisesti sertifioitua puuta. Tällä hetkellä puutavarassa sertifioidun puun osuus kuusen osalta on runkopuissa noin 80 prosenttia ja männyssä noin 90 prosenttia, Heikkinen selvittää.

Puun saatavuus turvattu 

Parmaco käyttää laaja-alaisesti puuta rakentamissaan päiväkodeissa ja kouluissa. Hankintalistalla on sahatavaraa, liimapuuta, vaneria, kertopuuta ja julkisivun verhouslautaa. Kaikki materiaali on myös CE-merkittyä.

Harva tulee ajatelleeksi, että siirtokelpoinen koulu voidaan rakentaa lähes kokonaan puusta, Heikkinen sanoo.

Puun saatavuus ja hinta ovat viime aikoina aiheuttaneet päänvaivaa myös Parmacolla.

Puun hinta on ollut noususuunnassa ja kysyntä vahvaa. Parmacolla tilanteeseen on osattu kuitenkin varautua ajoissa. Hyvät toimittajasuhteet pitävät myös huolta siitä, että olemme voineet jatkaa tuotantoamme suunnitellulla tavalla.

Parmaco on puukoulurakentajista ensimmäinen, joka sai kerralla kaikki kolme ISO 9001, ISO 14 001 ja ISO 45001 -sertifikaattia. Rakentaminen alkoi laatu- ja ympäristösertifikaateista, mutta työn edetessä oli luontevaa ottaa myös terveys ja työturvallisuus kokonaisuuteen mukaan. 

Liiketoiminta oli toki vastuullista aikaisemminkin, mutta nyt toimintaprosesseille ja palvelulle on saatu myös ulkopuolisen auditoijan varmennus, Heikkinen sanoo.