Pysyvä rakennus ei ole aina paras ratkaisu – satelliittimalli vastaa kuntien tila- ja taloushaasteisiin

Blogi

Vuokrattuja rakennuksia on viime vuosien julkisen korjausrakentamisen seurauksena totuttu ajattelemaan lähinnä väistö- ja väliaikaistiloina. Nyt kunnissa olisi aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja katsoa vuokrattavien ratkaisujen mahdollisuuksia laajemmasta vinkkelistä. Toiminnoiltaan ja arkkitehtuuriltaan pysyvää rakennusta vastaava vuokratila olisi useissa tapauksissa paras ratkaisu pitkäaikaiseenkin käyttöön sekä kuntatalouden että käyttäjien kannalta.

Käyttöasteet tarkempaan seurantaan

Kuntien elinkaarihankkeiden suunnittelussa, 15 – 20 vuoden tähtäimellä, olisi tärkeää ottaa huomioon ennakoiva kaavoitus ja tilojen käyttöasteen vaihtelu. Elinkaarihankkeella tarkoitetaan julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyössä tekemään kiinteistö- tai väylähanketta. Kohteen toteuttajalla on siinä perinteistä rakennusurakointia laajempi vastuu rakennuksen käytettävyydestä ja huollosta. Tämä koskee kaikkia Parmacon projekteja automaattisesti; asiantuntijamme ovat mukana suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa rakennusten laina-ajan loppuun saakka.

Tilapuolella kuntien isoimpana haasteena on tarpeiden ennustettavuus. Kun ennusteet pettävät, on seurauksena usein käyttöasteen putoaminen. Koko maassa käyttämättömien tilojen ylläpidosta koituvat kustannukset lasketaan kuukausittain kymmenissä miljoonissa. Satelliittimallimme, jossa pysyvien rakennusten yhteyteen, kuten liikuntahallin tai kirjaston ympärille, on mahdollista tuoda nopeallakin varoitusajalla uusia tiloja, siirtää rakennuksia tarvittaessa uuteen sijaintiin ja luopua tarpeettomista yksiköistä ilman omistamisen riskiä, vastaa vaihtelevan käyttöasteen tuomiin haasteisiin ja minimoi käyttämättömistä tiloista koituvia kustannuksia.

Vuokrattavat rakennukset osaksi kuntien kiinteistöstrategiaa

Ruotsissa on jo käytössä suositus, jossa tietty prosentti kunnan julkisesta rakennuskannasta tulisi olla pysyvää ja loput vuokrattavia ratkaisuja. Jotta vastaavaa mallia olisi mahdollista ryhtyä toteuttamaan meilläkin, peräänkuulutamme kauaskantoista suunnittelua uusien asuinalueiden ja julkisten tonttien kaavoitusvaiheessa.

Haluamme tuoda siirtokelpoiset vuokrattavat rakennukset pysyväksi osaksi kuntien kiinteistöstrategioiden ratkaisuvalikoimaa. Yksittäisten koulu- ja päiväkotivuokrausten lisäksi pidemmälle viety satelliittimalli mahdollistaa joustavan ja taloudellisen infrasuunnittelun kuntien muuttuviin tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Jatkuvasti kiristyvä kuntatalous vaatii uudenlaista ajattelua. Innovatiivisten mallien etsimisen ja käyttöönoton tulisi olla niin julkisten kuin yksityistenkin tahojen intresseissä, jotta voimme säilyttää turvallisen ja kaikkia tasapuolisesti palvelevan hyvinvointivaltion myös tulevaisuudessa.

 

Ossi Alastalo