Keskikoulu

Keskikoulussa on luokkakohtainen ilmanvaihto

Koulurakennuksemme on suunniteltu lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ajatellen. Erilaiset pohjaratkaisut antavat lähes vapaat kädet suunnittelulle, joka toteutetaan yhdessä asiakkaamme kanssa. Tilamme ovat helposti laajennettavissa ja supistettavissa, jolloin käytössänne on juuri tarvitsemanne määrä neliöitä. Käyttötarkoitukseensa suunnitellun koulurakennuksemme lainaaminen on kunnalle riskitön ja kustannustehokas ratkaisu, joka ei lisää kunnan velkaantumista.

Keskikoulu-vakiomalli on 12-luokkainen, keskikäytävällinen ja kaksikerroksinen koulurakennus. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilankäytön tehokkuuteen ja teknisiin ratkaisuihin. Luokkahuoneet on sijoitettu keskikäytävän molemmin puolin, jolloin käytäväalaa tarvitaan vähemmän suhteessa luokkien määrään.

Keskikoulussa käytetään luokkakohtaista ilmanvaihtoa. Sen avulla päästään huomattavasti parempaan lämmön talteenoton hyötysuhteeseen kuin keskitetyllä ilmanvaihdolla. Ratkaisu vie myös vähemmän neliöitä. Keskikoulun käyttömukavuutta lisää koulun sisäpuolella sijaitseva avoporras, jota ei normaalisti siirtokelpoisissa rakennuksissa käytetä.

”Kaksikerroksinen koulurakennus säästää myös tonttimaata, jota on usein niukasti varsinkin kuntien ja kaupunkien keskustoissa.”

Mikko Ruopio, myyntijohtaja, Parmaco