Keskikoulu

Keskikoulussa on keskitetty ilmanvaihto

Koulurakennuksemme on suunniteltu lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ajatellen. Erilaiset pohjaratkaisut antavat lähes vapaat kädet suunnittelulle, joka toteutetaan yhdessä asiakkaamme kanssa. Tilamme ovat helposti laajennettavissa ja supistettavissa, jolloin käytössänne on juuri tarvitsemanne määrä neliöitä. Käyttötarkoitukseensa suunnitellun koulurakennuksemme lainaaminen on kunnalle riskitön ja kustannustehokas ratkaisu, joka ei lisää kunnan velkaantumista.

Keskikoulu-vakiomalli on 12-luokkainen, keskikäytävällinen ja kaksikerroksinen koulurakennus. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilankäytön tehokkuuteen ja teknisiin ratkaisuihin. Luokkahuoneet on sijoitettu keskikäytävän molemmin puolin, jolloin käytäväalaa tarvitaan vähemmän suhteessa luokkien määrään.

Keskikoulussa käytetään ensisijaisesti keskitettyä ilmanvaihtoa. Keskikoulun käyttömukavuutta lisää koulun sisäpuolella sijaitseva avoporras, jota ei normaalisti siirtokelpoisissa rakennuksissa käytetä.