Kirkonkylän koulu

Lainaa oikea koulurakennus

Koulurakennuksemme on suunniteltu lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ajatellen. Avarat, viihtyisät ja turvalliset tilat tarjoavat opiskelulle nykypäivän vaatimuksia vastaavan toimintaympäristön. Erilaiset pohjaratkaisut antavat lähes vapaat kädet suunnittelulle, joka toteutetaan yhdessä asiakkaamme kanssa.

Koulurakennuksemme skaalautuvat kaksiluokkaisista rakennuksista 12-luokkaisiin, kaksikerroksisiin kouluihin. Vakiopohjaan voidaan liittää myös muita tiloja, kuten jakelukeittiö ja ruokala. Opetus- ja pienryhmätilojen väliseinät voivat olla siirrettäviä, jolloin tilat ovat aina optimaalisen kokoisia. Tilakokonaisuus voidaan liittää jo olemassa oleviin rakennuksiin tai sijoittaa niiden läheisyyteen. Tarpeen mukaan tilat voidaan myöhemmin siirtää kokonaan uuteen paikkaan.

Käyttötarkoitukseensa suunnitellun koulurakennuksemme lainaaminen on kunnalle riskitön ja kustannustehokas ratkaisu, joka ei lisää kunnan velkaantumista. Se on myös omistamista huomattavasti taloudellisempi vaihtoehto erityisesti silloin, kun tilojen tarve ja käyttötarkoitus muuttuvat ajan myötä.

”Riskittömät ja edulliset lainarakennukset kannattaa ottaa osaksi kuntien pitkäaikaista opetustilojen tilasuunnittelua.”

– Mikko Ruopio, myyntijohtaja, Parmaco