Rakentamisen kiertotalous – mitä se tarkoittaa?

Blogi

Rakentamisen kiertotalous tarkoittaa muun muassa sitä, että uudisrakennukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne ovat muuntojoustavia ja tarvittaessa siirrettäviä, jos tilatarve muuttuu rakennuksen käytön aikana. Modulaaristen rakennusten yksi vahvuuksista on, että moduuleita lisäämällä tai vähentämällä mahdollistetaan tehokas tilankäyttö pysyvissäkin rakennuksissa.

Väistötiloja kannattaa välttää, sillä pahimmillaan pelkästään niistä maksetaan miljoonia. Modernin moduulirakentamisen keinoin tehdään samassa ajassa ja samalla rahalla pysyvälaatuinen rakennus. Tulevaisuuden rakennukset on suunniteltu ja tehty kestämään yli 100-vuotta tarpeesta riippumatta. Modulaarisella rakentamisella pystytään varmistamaan rakennusten elinkaariekologisuus, rakentamalla kustannustehokkaasti energiatehokkaita ja kestäviä rakennuksia.

Modulaarisen rakennusratkaisumme perustana toimii FIXCEL®-teräskenno, jonka jäykkä rakenne mahdollistaa suurien tilaelementtien valmistamisen tehdasolosuhteissa ja moduulien siirtämisen rakennuspaikalle ilman rakenteellisen elämisen tai homehtumisen riskiä. Kiertotalouden näkökulmasta tämä on ympäristöystävällinen rakennustapa, sillä rakennuksissa on poikkeuksellisen matala energiankulutus ja kierrätettävät, tarkoin valitut rakennusmateriaalit.

Rakennuksen käytön aikana pienennämme hiilijalanjälkeä energiatehokkuuden lisäksi mm. muuntojoustavuudella sekä pitkäikäisten rakennusmateriaalien käytöllä. Käytönaikaista kulumista ja korjausvelkaa kannattaa siis hillitä laadukkailla materiaalivalinnoilla. Esimerkkejä tästä on alumiinikarmiset ikkunat ja ovet, kestävä julkisivu- ja kattopinnoite sekä helposti huollettavat ilmanvaihtokoneet. Elinkaaren lopussa alennamme ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöllä sekä kierrätyksellä.

KANNAMME VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ – JÄTEHUOLTOMME ON OLLUT HIILINEUTRAALIA VUODESTA 2020

Jätemäärien vähentäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäaikaista sitoutumista. Jätehuollon päästöt aiheutuvat pääosin jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kumppanimme L&T on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja aktiivisia toimenpiteitä kuljetustensa päästöjen vähentämiseksi muun muassa reittien optimoinnilla sekä siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöiseen kalustoon. Lisäksi L&T:n omilla kierrätyslaitoksilla käytetään vihreää sähköä, mikä pienentää jätemateriaalien käsittelyn hiilijalanjälkeä.

Jätehuollosta kestävällä tavalla huolehtiminen on yksi esimerkki tekemästämme vastuullisuustyöstä. Olemme vuodesta 2020 alkaen nollanneet L&T:n avulla jätehuoltomme CO2-kuorman täysin ja lisäksi tuotantoprosessimme ovat optimoituja hävikin minimoimiseksi.

Jatkamme toiminnastamme syntyvien jätteiden lajittelua, jotta arvokkaat materiaalit pääsevät uudelleen kiertoon. Kaikkia jätehuollon päästöjä ei pystytä kuitenkaan täysin välttämään. Jätehuollostamme syntyvä hiilijalanjälki mitataan ja jäljelle jäävät päästömme kompensoidaan vuosittain Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla. Näiden hankkeiden valinnassa meille on tärkeää paitsi päästöjen vähentäminen myös väestön työllistyminen.

Lue lisää miten panostamme vastuullisuuteen ja kiertotalouteen.