HUS Lastenpsykiatrian osasto

Pohjoinen Hesperiankatu 25, 00260 Helsinki

Muut

Valmistumisvuosi

2018

Neliöt

2589 m2

HUS Lastenpsykiatrian osaston arkkitehtuurissa varmistettiin uuden rakennuksen sulautuminen suojeltuun ympäristöön

Helsingin yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian osasto valmistui Kivelän sairaala-alueelle joulukuussa 2018. Keskeistä hankkeessa oli tilaratkaisujen joustavuus, tehokas toimitusketju sekä tilojen terveellisyys ja turvallisuus. Tilat otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.

Rakennuksessa toimivat lastenpsykiatrian akuuttiosasto, päiväosasto ja hoito-osasto. Osastoilla hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia ja osa hoitopaikoista on ympärivuorokautisia. Lapsipotilaiden erityistarpeet ja osaston toimivuus pyrittiin varmistamaan kaikissa rakennus- ja varusteluratkaisuissa. Tilaajan esittämiä erityistoiveita olivat mm. erityisen tehokas äänieristys sekä valaisimet, joiden kirkkautta on mahdollista säätää.

Valmis osasto on kolmikerroksinen, keskikäytävällinen rakennus. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy akuuttiyksikön tiloja, toisesta kerroksesta päiväosaston ja hoito-osaston tiloja ja kolmannesta kerroksesta yhteisiä tiloja sekä erilaisia aputiloja.

Kivelän sairaala-alueella sijaitsee useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja suojeltuja rakennuksia, jotka asettavat vaatimuksia uusien rakennusten ulkoasulle. Lastenpsykiatrian osaston julkisivu toteutettiin vaatimusten mukaisesti rapattuna tilaajan määrittelemän värisävyn mukaisesti.