HUS Päihdepsykiatrian osasto

Välskärinkatu 6a, 00260 HELSINKI

Muut

Valmistumisvuosi

2018

Neliöt

829 m2

Helsingin yliopistollisen sairaalan päihdepsykiatrian väliaikaisissa väistötiloissa huomioitiin erityisesti tilojen asianmukaisuus ja turvallisuus

Helsingin yliopistollisen sairaalan päihdepsykiatrian osaston tilat valmistuivat kesäkuussa 2018 suojellulle Kivelän sairaala-alueelle. Kaksikerroksisen rakennuksen koko on 829 m2, ja se valmistui 4 kuukaudessa.

Merkittäviä huomioon otettavia asioita hankkeessa olivat rakennuksen sijainti Psykiatriakeskuksen läheisyydessä sekä tilojen asianmukaisuus ja turvallisuus. Tiloissa toimii päihdepsykiatrian vastaanotto, jonka käyttöön rakennettiin 19 vastaanottohuonetta, 4 ryhmähuonetta, tutkimushuone, lääkehuone sekä yleisiä- ja henkilökunnan tiloja.

Tilaaja halusi rakennuksen oleva siirrettävä, mutta rakennusosien oli täytettävä pysyvän rakennuksen U-arvoille asetetut kriteerit.

Kivelän sairaala-alueella sijaitsee useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja suojeltuja rakennuksia, jotka asettavat vaatimuksia uusien rakennusten ulkoasulle. Päihdepsykiatrian osaston julkisivu toteutettiin vaatimusten mukaisesti rapattuna tilaajan määrittelemän värisävyn mukaisesti.