Mansikkalan yläkoulu ja lukio

Tietäjänkatu 8, 55120 Imatra

Koulu

Valmistumisvuosi

2016

Neliöt

5058 m2

Mansikkalan koulu lainasi Parmacolta tiloja yhteensä yli 5500 neliön edestä. Linnalan hiekkakentälle nousi neljä Kirkonkylä-vakiomallia sekä kaksi uudenlaista Keskikoulu-tyyppirakennusta. Uusi Keskikoulu-vakiomalli on 12-luokkainen, keskikäytävällinen ja kaksikerroksinen koulurakennus. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilankäytön tehokkuuteen ja teknisiin ratkaisuihin. Luokat sijaitsevat keskikäytävän molemmin puolin, jolloin käytäväalaa tarvitaan vähemmän suhteessa luokkien määrään. Kaikki luokat muodostuvat kolmesta viipaleesta, joita voidaan kääntää ja kopioida tarpeen mukaan.

Koulussa on luokkakohtainen ilmanvaihto. Sen avulla päästään huomattavasti parempaan lämmön talteenoton hyötysuhteeseen kuin keskitetyllä ilmanvaihdolla. Keskikoulun käyttömukavuutta lisää myös koulun sisäpuolella sijaitseva avoporras, jota ei normaalisti siirtokelpoisissa rakennuksissa käytetä.

Kyllä kiitos! Toivon yhteydenottoa koskien kohdevierailua.

X
Nimi(Pakollinen)

Kohdevierailulle?