Seinäjoen lastensairaala

Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Soterakennukset

Valmistumisvuosi

2019

Neliöt

3000 m2

Parmaco Health toteuttama Seinäjoen sairaalan rakennus oli luovutushetkellä Suomen suurin siirtokelpoinen sairaalarakennus

Parmaco Health rakentamat Seinäjoen lastensairaalan väliaikaiset tilat valmistuivat syyskuussa 2019. Kolmikerroksiseen rakennukseen muuttivat lastentautien toimintayksikön vuodeosasto, päivystys, poliklinikka sekä päiväsairaala. Rakennus oli luovutushetkellä Suomen suurin siirtokelpoinen sairaalarakennus.

Tiloja suunniteltaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota terveydenhuollon vaatimuksiin, kuten esteettömyyteen, ilmanvaihtoon ja ääniolosuhteisiin. Rakennusmateriaalit valittiin niin, että ne olisivat laadukkaita, helposti puhdistettavia ja kulutusta kestäviä. Rakennusmateriaalien haluttiin myös täyttävän vähintään päästöluokan M1-vaatimukset.

Käyttäjien tarpeet keskiössä

Seinäjoen lastensairaalassa asioi vuosittain jopa 20 000 lasta ja nuorta ja tiloja käytetään vuorokauden ympäri. Jotta sairaalassa asioiminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja miellyttävää, kiinnitettiin tilojen suunnittelussa erityistä huomiota potilaiden, sekä heidän läheistensä tarpeisiin.

Sairaalan potilailla on usein erilaisia liikkumisen apuvälineitä, joten vaivattoman liikkumisen varmistamiseksi sisätilat suunniteltiin esteettömiksi ja riittävän suuriksi. Lapsipotilailla on aina myös mukanaan saattaja, tai mahdollisesti jopa koko perhe, mikä huomioitiin huonekokoja suunniteltaessa.

Potilaiden vastaanottokäynnit ovat usein pitkiä, sillä he tapaavat samalla käynnillä useita ammattilaisia. Tästä syystä lapsipotilaille toteutettiin riittävästi leikkitilaa, sekä vanhemmille lapsille viihtyisä ja rauhallinen odotustila. Potilaiden saattajille toteutettiin tilat, joissa on mahdollisuus keittää kahvia ja lämmittää ruokaa.

Sisäilmaturvallinen sairaala

Rakennusprojekti toimivalla sairaala-alueella oli haastavaa ja vaati huolellista suunnittelua, jotta rakentaminen ei aiheuttaisi liian mittavia häiriöitä. 3000 neliöisen, kolmikerroksisen sairaalan rakentamiseen kului kuusi kuukautta. Lastensairaalan väistötila rakennettiin lähes kiinni olemassa olevan sairaalarakennuksen c-osaan ja näiden välille rakennettiin kulut 0. ja 2. kerrosten kautta.

Lastensairaalan on tarkoitus toimia uusissa tiloissa vähintään viiden vuoden ajan. Vanhoissa tiloissa oli kärsitty pitkään sisäilmaongelmista ja näytteistä löytyi myös sädesientä. Parmaco Health toteuttama uusi rakennus tarjoaa sairaalan henkilökunnalle ja potilaille sisäilmaturvalliset, terveelliset ja toimivat tilat.

Kyllä kiitos! Toivon yhteydenottoa koskien kohdevierailua.

X
Nimi(Pakollinen)

Kohdevierailulle?