Vantaan puhdastilakoulu

Koivukyläntie 52, 01350 Vantaa

Koulu

Valmistumisvuosi

2020

Neliöt

386 m2

Vantaan puhdastilakoulu on Suomen ensimmäinen siirtokelpoinen puhdastilakoulu, jossa on tilaa 50 oppilaalle

Vantaan puhdastilakoulu on tammikuussa 2020 valmistunut 50 oppilaan koulurakennus. Myös sisäympäristöpaviljongiksi kutsuttu rakennus on Suomen ensimmäinen siirtokelpoinen puhdastilakoulu. Se on tarkoitettu oppimisympäristöksi sellaisille oppilaille, jotka kärsivät sisäilmaoireilusta.

Vantaan kaupungin tilakeskuksen rakennuttamisen projektipäällikkö, Annika Varsio, on uudesta rakennuksesta mielissään.  Lopputulos on vastannut toiveitamme puhdastilakoulun suhteen ja sekä tilaaja, että käyttäjät ovat olleet mielissään.

Puhdastilakoulu toteutettiin Parmaco Healthin modulaarisella rakennustavalla, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet koulun muokkaamiseen ja jopa siirtämiseen käyttötarpeen muuttuessa. Patentoidusta Fixcel-teräskennosta valmistetut moduulit olivat erinomainen valinta tähän kohteeseen, sillä teräsrunkoinen rakennus ei tarjoa kasvualustaa homeelle tai mikrobeille.

Projektin aikana tilaajan edustajat pääsivät tutustumaan Parmaco Health (ent. Fixcel) rakennustapaan ja rakenteilla olevaan kouluun.
Saimme tutustua tehtaan tiloihin sekä kohdettamme varten valmistuviin elementteihin yrityksen Hämeenlinnan tehtaalla. Yhteistyö Fixcelin kanssa on ollut joustavaa läpi koko projektin. Yhteyshenkilöiden kanssa on ollut miellyttävä toimia ja asioida, Varsio muistelee.

Sisäilmaturvallisuus huomioitiin kaikissa rakennusvaiheissa

Koulua suunniteltaessa ja rakennettaessa panostettiin erityistä huomiota rakennuksen sisäilmaturvallisuuteen. Rakennukseen tulevat moduulit valmistettiin Fixcelin omalla tehtaalla, jossa rakentaminen tapahtui hallitussa sisäolosuhteissa.

Rakennuksen asennusvaiheessa noudatettiin erityistä varovaisuutta kosteuden kanssa. Kuivaketju10-toimintamallin hyödyntämisen lisäksi toteutettiin muita varotoimia. Rakennusalue oli muun muassa varustettu sääsuojilla ja asennustöitä tehtiin vain poutaisina päivinä.

Puhtaan sisäilman vaatimukset vaikuttivat merkittävästi myös rakennuksen varusteluun. Tilojen ilmanlaadun haluttiin olevan erittäin hyvä, mutta ilmanjakotapa piti toteuttaa siten, ettei tehokas ilmastointi haittaisi tiloissa oleskelua. Sisäilmaan yhteydessä olevissa rakenteissa ei saanut olla minkäänlaisia ilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauslähteitä ja kaikkien materiaalien tuli olla vähäpäästöisiä. Sisätilojen olosuhdevaatimukset täytettiin sisäilmaluokan S1 mukaan.

Varsio kiittelee hyvin sujunutta asennusvaihetta.
Fixcelillä oli hyvä vetovastuu työmaalla. Erinomainen työmaamestari hoiti kaikki puutteet kuntoon välittömästi ja tunnollisesti. Viereinen Simonkylän koulu toimi normaalisti rakennustöiden aikana ja koululla tehtiin samanaikaisesti piharemonttia. Tämäkin yhteistyö sujui turvallisesti ja sulavasti sekä kaikkia osapuolia informoiden. Voin suositella Fixceliä KVR-urakoitsijana ja elementtirakentajana hyvillä mielin muuallekin, Varsio toteaa.