1. Rekisterinpitäjä Parmaco Oy, Tampere, PL 50 (Haarlankatu 4 F), 33231 Tampere

 

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö tommi.mehtonen@parmaco.fi

 

  1. Rekisterin nimi: Parmaco postituslista

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhteystietoja käytetään voittajan arpomiseen, voitosta ilmoittamiseen, palkinnon luovuttamiseen ja mahdollisesti suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja antaa siihen luvan. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailun voittaja.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää arvontalomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä: nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta sekä lupatiedot sähköiseen suoramarkkinointiin.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Markkinointiluvan antaneiden tietoja säilytetään rekisterissä yrityksen toiminnan ajan tai kunnes henkilö pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

 

  1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee lähettää osoitteeseen info@parmaco.fi

 

  1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Parmaco Oy, Tampere, PL 50, 33231 Tampere. Kuoreen merkintä ”Tarkastuspyyntö”.

 

  1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Parmaco Oy, Tampere, PL 50, 33231 Tampere. Kuoreen merkintä ”Korjauspyyntö”.