Dynamiska och hållbara byggnader Vi bygger trygghet för samhällen i förändring

Våra dynamiska byggnader anpassar sig för framtiden

Vi är en ledande aktör i Norden inom dynamiska, modulära byggnader och erbjuder flexibla utrymmen för både tillfälligt och permanent bruk. Våra byggnader anpassas efter kundens behov och kan enkelt flyttas eller omformas för att användas på nya platser.

Genom att erbjuda modulära byggnader som tjänst, kan våra konstruktioner växa, minska eller flyttas och tjäna olika syften under sin livscykel. Vi garanterar permanent kvalitet med hållbara material, vilket inte bara säkerställer snabb leverans och hög kvalitet utan också minskar kostnader och koldioxidutsläpp avsevärt.

Med över 400 skolor, sjukhus och kontor i drift, bevisar vi att byggnader bör anpassas till våra behov och inte tvärtom, vilket radikalt kan minska byggsektorns koldioxidavtryck.

Hälften så stort klimatavtryck som i ett platsbyggt hus

Att hyra en byggnad av oss är en insats för miljön. En hyrlokal från Parmaco har under sin livslängd upp till 50 procent mindre klimatavtryck än en platsbyggd byggnad.

Alla sektioner i en Parmaco-byggnad tillverkas inomhus skyddade mot väder och vind. Vilket undviker fuktskador under tillverkningen, fuktskador som skulle kunna medföra risker för både hälsa och byggnad.

Blogg och nyheter

Vårt hållbarhetsprogram och steg mot CSRD-rapportering

På Parmaco är hållbarhet kärnan i vår verksamhet och hela vår affärsmodell bygger på principerna för cirkulär ekonomi. Tack vare våra smarta modulära konstruktioner kan samma byggnad fylla flera syften under sin livstid. Den kan flyttas från en plats till en annan och återanvändas istället för att rivas. Men ansvar handlar om mycket mer än […]

Läs mer >

Blogg

Dynamisk skolbyggnad utökar Nya Raketskolan i Kiruna

KIRUNA, 19 juni 2024 – Parmaco har tecknat ett avtal med Kiruna kommun för att bygga den nya skoldelen Planeten, som kommer att bli ett värdefullt komplement till Nya Raketskolan. Den nya skoldelen, som omfattar cirka 451 kvadratmeter, kommer att tillföra tre klassrum, tre grupprum samt biytor. Montagearbetet startar under nästa månad och byggnaden beräknas […]

Läs mer >

Pressmeddelande

Alla artiklar