Smarta och hållbart byggda lokaler

Vi är en ledande aktör i Norden inom uthyrningsbyggnader och har egen tillverkning. Vi sysselsätter över 200 medarbetare. Huvudmaterialet i våra byggnader är nordiskt trä.

Varje byggnad som vi uppför är anpassad till precis den användning kunden önskar. Det kan vara en förskola, skola eller ett vårdboende. När kunden inte längre behöver modulerna flyttar vi dem till en ny plats eller återanvänder delar av uppställningen på en ny plats.

Bara hälften så stort klimatavtryck som i ett platsbyggt hus

Att hyra en byggnad av oss är en insats för miljön. En hyrlokal från Parmaco har under sin livslängd upp till 50 procent mindre klimatavtryck än en platsbyggd byggnad.

Alla sektioner i en Parmaco-byggnad tillverkas inomhus skyddade mot väder och vind. Vilket undviker fuktskador under tillverkningen, fuktskador som skulle kunna medföra risker för både hälsa och byggnad.

Inte ett enda träd fälls i onödan.

Att arbeta för oss?

Se jobb eller fyll i en öppen ansökan

Öppen ansökan

Parmaco har cirka 200 anställda i olika roller, bland annat inom produktion, design, försäljning och administration.

Läs mer >

Blogg och nyheter

Parmaco Group utser Ari Lehtoranta som tillförordnad Koncernchef

Parmaco Group har utsett Ari Lehtoranta till tillförordnad koncernchef. Ari Lehtorante är idag ledamot i bolagets styrelse. Den tidigare koncernchefen, Sami Laine, lämnade sin position den 25 november efter en gemensam överenskommelse med styrelsen. – Styrelsen vill tacka Sami för det han tillfört Parmaco. I en särskilt utmanande tid har han lyckats inom flera nyckelområden, […]

Läs mer >

Pressmeddelande

Koldioxidavtrycket för hyrd skolbyggnad 75% lägre än för platsbyggd skola

Parmaco ABs anpassningsbara skolor, som kommuner hyr under längre perioder, klarade sig bra i VTT:s (Finska statens Teknologiska forskningscentral) jämförande studie om koldioxidavtryck från 2018. I studien jämfördes koldioxidavtrycket från Parmacos skola under hela dess livscykel med en permanent skolbyggnad som byggts på plats. Det visade sig att beroende på uppvärmningsmetod är koldioxidavtrycket under hela […]

Läs mer >

Pressmeddelande

Alla artiklar