7 klimatsmarta tips för kommunens skolor

Pressmeddelande

Enligt Energimyndigheten står byggnader för 40 % av Sveriges totala energianvändning. Skolor utgör 21 % av landets totala byggnadsarea för lokaler. Dessa skolor förbrukar tre TWh el per år. Ofta ser vi på Parmaco att kommunerna saknar en plan för sin elförbrukning. En genomsnittlig skola kan enligt en undersökning gjord av Boverket och Energimyndigheten minska elanvändningen med cirka 30 procent. Om man räknar ihop alla skolor i hela landet innebär det en besparing på en miljard kronor per år. Vi brukar visa våra kunder i kommunerna hur de kan spara stora summor på att vara energismarta.


1. VÄRMESYSTEM
Med rätt värmesystem kan man minska byggnadens klimatavtryck avsevärt, samtidigt som man får en behaglig inomhustemperatur året runt. Satsa på ett vattenburet system, vilket lönar sig i längden både för plånboken och miljön. En högre investeringskostnad tjänar man in med lägre energikostnader

2. FORMFAKTORN
Byggnadens form har stor inverkan på dess energieffektivitet. En mindre formfaktor är bättre ur energisynpunkt. Minska den omslutande arean och gör byggnaden mer kompakt så försvinner mindre energi genom väggar, golv och tak.

3. SOLVÄRMELAST
Solvärmelast är solvärmen som passerar fönster och värmer upp våra rum. Den påverkas av storleken på fönstren, där större fönster tillåter mer solinstrålning, samt placering och riktning av fönstren. Med rätt storlek och placering av fönster eller genom att man använder inbyggd solavskärmning, slipper man övertemperaturer.

4. BYGGNADENS KLIMATSKAL
Byggnadens klimatskal är dess ytterväggar, golv, tak, fönster och dörrar. Ett tätt och välisolerat klimatskal har stor inverkan på byggnadens energiförluster. Det s.k. U-värdet som beskriver materialets isolerförmåga, ska vara lågt. På så vis behåller man mer värme inomhus vilket gör att uppvärmningsbehovet minskar.

5. BELYSNING
Skolornas belysning är en av de stora energibovarna med en genomsnittlig energianvändning om 21 kWh/kvm och år. Byt därför ut gamla lampor mot energieffektiva alternativ såsom lågenergilampor och LED-belysning. Genom att installera närvarostyrning slipper man ha belysningen tänd i onödan.

6. STORKÖK
Enligt Energimyndigheten står storköken för den tredje största elförbrukningen i skolor. Apparater som används i storköken är väldigt energikrävande och är oftast på under många timmar om dagen. Gamla, och omoderna, storkök har energiförluster på upp till 90%! Använd energieffektiv utrustning i skolornas storkök.

7. LOKALUTNYTTJANDE
Enligt SKL står skolornas lokaler tomma 85% av tiden under ett år. Det är enbart ca 1 300 h/år som skollokalerna faktiskt används. Ändå är genomsnittlig drifttid för skolors ventilationssystem ca 3 500 h/år. Eftersom 40% av byggnaders energiförluster sker genom ventilation bör man anpassa drifttiden efter verksamheten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Mirza Kahvic, fastighetsdesigner på Parmaco.