Adolfsbergsskolan i Bromma växer med ständigt ökande elevunderlag

Pressmeddelande

Många flyttar till den grönskande närförortsidyllen Bromma och antalet elever till traktens skolor ökar stadigt. Adolfsbergsskolan i Mariehäll fylls på med nya årskullar varje år och behovet av lokaler är därför stort. Nu har tre nya skolbyggnader kommit på plats och efter sportlovet invigdes den sista byggnaden. Lågstadieklasserna är glada över att kunna vara mer samlade nu.

Olika trapphus binder samman de tre huskropparna till en stor skolbyggnad.

– Vi är glada att kunna leverera en 3 600 kvm stor skolbyggnad som blir ett behövligt tillskott för Adolfsbergsskolan. Markförutsättningarna var inte de bästa när vi inledde arbetet då det var olika marknivåer där byggnaden skulle stå. Vår arkitekt löste det genom trapphusen som fick reglera och jämna ut de olika marknivåerna. Dessutom binder trapphusen samman huskropparna, säger Jan Sonntag, regionchef på Parmaco.

Idag har Adolfsbergsskolan, som startades 2018, 250 elever från förskoleklass och upp till klass 3. Redan till hösten kommer ytterligare 80 förskoleklasselever och dagens treor blir årskurs 4 som kommer att utgöra uppstarten för skolans första mellanstadieklass.

– Denna extra skolbyggnad kommer mycket väl till pass och både personal och barn är väldigt nöjda. Barnen har ju varit i ett före detta kontorshus och bara att de nu har en riktig matsal gör att de är väldigt glada. De springer runt som yra höns! Barnen i lågstadiet är också glada för att de är mer på samma ställe nu, och lärarna tycker att det är skönt att både klassrum och matsal har bra akustik så att alla får bra arbetsmiljö och matro, säger Terhi Bisander, rektor på Adolfsbergsskola.

Den nya skolbyggnaden rymmer 15 klassrum med tillhörande grupprum, fyra specialsalar för slöjd och musik, ett rymligt kök med matsal, tre fritidsrum för fritidsverksamheten samt personalrum och arbetsrum för personalen.

Utemiljön är inte färdigställd utan blir det senare i vår. Rektor Terhi Bisander berättar att barnen själva har fått välja hur de ska utforma skolgården och vad de vill ha för lekredskap. Kompisgunga och avancerad klätterställning kom genast upp på önskelistan, och så blir det också.

                                                                                                              

För mer information, kontakta:

Terhi Bisander
Rektor på Adolfsbergsskola
mobil: 076 120 75 35 
email: terhi.bisander@edu.stockholm.se

Jan Sonntag
Regionchef Parmaco
mobil: 072 507 54 55
email: jan.sonntag@parmaco.se