Bygget är i gång – så här kommer Nya Götafors skolan se ut

Pressmeddelande

Specialdesignad skola blir långsiktig lösning för Vaggeryd kommun

Det förberedande markarbetet är så gott som klart på platsen där Nya Götafors skolan ska stå. På måndag sätter monteringen av byggnaderna i gång. Då nuvarande skola var nedgången och dessutom för liten, vill nu Vaggeryd kommun satsa på en långsiktig hyrlösning med en behovsanpassad och specialdesignad skola. Skolan förväntas vara inflyttningsbar lagom till höstterminens start 2023.

Skolan kommer att stå nära där den gamla skolan stod så att det inte blir en alltför stor omställning för föräldrar och elever. Det markförberedande arbetet sattes i gång i december förra året och har pågått under vintern. Nu är det dags att få själva byggnaderna på plats.

 – Hitintills har fokus varit på det grova markarbetet och i veckan blir vi klara med montaget av grundbalkarna på byggnad A. På måndag kommer vi att påbörja monteringen av första byggnaden, och det är alltid roligt att se skolan ta form! Den nya skolan kommer att bestå av två byggnader som länkas samman med en specialbyggd vinklad modul som blir navet i skolan. Skolan kommer att upplevas som en enda stor byggnad, säger Fredrik Hag, projektledare på Parmaco.

Så här kommer nya Götafors skola se ut när den blir färdig till höstterminen 2023.
Renderingsbild: Parmaco

Efter att sista byggnaden är på plats vecka 14 inleds kompletterande arbeten in- och utvändigt.

Vaggeryd kommun vill ha ett specialbeställt textilgolv över hela skolan som är ljudisolerande och som därmed ska skapa en lugn atmosfär. Skolan kommer därför vara skofri inom hela skolområdet. Av den anledningen kommer det inte finnas några kapprum i korridorerna utan i stället blir det en extra stor passage mellan de båda byggnaderna där barnen tar av sig sina skor och ytterkläder.

Trapphuset kommer vara inbyggt i byggnaden i stället för att vara utanpå byggnaden och de åtta klassrummen kommer att vara större än normalt. För att ytterligare höja kvaliteten och trivseln kommer det även bli färgglada fondväggar i både klassrum och korridorer. För Vaggeryd kommun är det viktigt att skolbyggnaden ska upplevas som en permanent skola.

–  Eftersom vi inte har någon lämplig centralt belägen och planlagd mark att bygga en permanent skola på, har vi i stället valt att arrendera mark med en hyrlösning under en längre tid än normalt och som vi satsar extra på. Med de extra funktioner och specialanpassningar som vi lägger in i hyrlösningen, och med den permanenta kvaliteten på byggnaden, kommer detta bli en bra lösning under en lång tid framöver, säger Claes Karlsson, fastighetschef på Vaggeryd kommun.


För mer information, kontakta:

Claes Karlsson
Fastighetschef Vaggeryds kommun
mobil: 0370 67 89 25
e-post: claes.karlsson@vaggeryd.se

Fredrik Hag
projektledare Parmaco
mobil: 076 550 45 21
e-post: fredrik.hag@parmaco.se