Dynamisk skolbyggnad utökar Nya Raketskolan i Kiruna

Pressmeddelande

KIRUNA, 19 juni 2024 – Parmaco har tecknat ett avtal med Kiruna kommun för att bygga den nya skoldelen Planeten, som kommer att bli ett värdefullt komplement till Nya Raketskolan. Den nya skoldelen, som omfattar cirka 451 kvadratmeter, kommer att tillföra tre klassrum, tre grupprum samt biytor. Montagearbetet startar under nästa månad och byggnaden beräknas stå färdig redan i början av hösten. Detta initiativ kommer samtidigt som Nya Raketskolans verksamhet tillfälligt flyttas till alternativa lokaler på grund av byggnadsrelaterad ohälsa.

Foto av likvärdig skola, Götafors skola, i Vaggeryd (Bild: Parmaco)

Viktoria Björklund, förvaltningschef och skolchef på Kiruna kommun, kommenterar: ”Nya Raketskolan behöver fler lokalytor för att kunna tillse en bra undervisning och god arbetsmiljö för barn och vuxna. Vi är jätteglada för att vi har fått medel från politiken för att uppföra den nya skoldelen Planeten, som kommer ge ett tillskott om tre klassrum och tre grupprum samt biytor. Det kommer göra verksamheten mindre trångbodd. För tillfället är Nya Raketskolans verksamhet på väg ut till alternativa skollokaler på grund av byggnadsrelaterad ohälsa i huvudbyggnaden. Åtgärder för att göra hela byggnaden hälsosam pågår. När hela verksamheten flyttar tillbaka kommer Planeten att bli ett värdefullt tillskott. Under tiden verksamheten är utflyttad kan vi behöva Planeten som en bra lokal för viss ämnesundervisning för Nya Raketskolans elever.”

Den modulära konstruktionen av den nya skoldelen möjliggör en effektiv byggprocess och flexibilitet, vilket innebär att byggnaden kan anpassas i storlek och flyttas vid behov. Parmaco står för investeringen och hyr ut byggnaden till Kiruna kommun.

Jonathan Eriksson, regionchef Norr på Parmaco, tillägger: ”Vi är glada och stolta över förtroendet från Kiruna kommun. Vårt mål är att erbjuda Kiruna inte bara en byggnad utan ett verkligt mervärde – en skolmiljö som sätter en hög standard för hållbarhet, välbefinnande och pedagogisk flexibilitet. Vi ser fram emot möjligheten att bidra till Kirunas vision om att skapa inspirerande och hållbara utbildningsmiljöer för framtida generationer.”

För mer information

  • Viktoria Björklund, skolchef Kiruna kommun, telefon: 0980-70 000, e-mail: viktoria.bjorklund@kiruna.se
  • Jonathan Eriksson, regionchef Norr Parmaco, mobil: 072-230 00 52, e-mail: jonathan.eriksson@parmaco.se
  • Ylva Ridderheim, marknads- och kommunikationschef Parmaco, mobil: 070-535 75 24, e-mail: ylva.ridderheim@parmaco.se

Parmaco – Dynamiska och hållbara byggnader för en bättre framtid
Parmaco är ett ledande företag inom modulära byggnader som erbjuder skräddarsydda hyreslösningar för skolor, förskolor, vård, bostäder, kontor och försvar. Våra hållbara och hälsosamma byggnader är modifierbara och flyttbara samt kan anpassas till dina specifika behov. Med över 30 års erfarenhet och verksamhet i flera länder, levererar Parmaco dynamiska byggnader av hög kvalitet som möter framtidens krav. Besök www.parmaco.se för att lära dig mer om hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid.