ATT HYRA ELLER ÄGA, DET ÄR FRÅGAN

OM DU BÖR HYRA ELLER ÄGA DIN BYGGNAD ÄR IBLAND EN SVÅR NÖT ATT KNÄCKA. VÅRA SPECIALISTER SITTER DAGLIGEN MED DESSA FRÅGOR OCH HJÄLPER DIG GÄRNA RÄKNA OCH JÄMFÖRA ALTERNATIV. TILLSAMMANS KAN VI GÖRA GEDIGNA EKONOMISKA KALKYLER, BÅDE UR ETT INVESTERINGS OCH DRIFTKOSTNADSPERSPEKTIV. 

DET GER DIG BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG MED ILLUSTRERBARA SCENARIER OCH STÖRRE FÖRUTSÄGBARHET.

DET FINNS BÅDE RISKER OCH ANSVAR FÖRENAT MED ATT ÄGA SIN FASTIGHET, TILL EXEMPEL:

  • RÄNTERISKER
  • SKATTEPÅFÖLJDER OCH BYGGNADSTEKNISKT ANSVAR
  • LEVERANTÖRSRISKER OCH BYGGNADSTEKNISKT ANSVAR
  • FASTIGHETSRELATERADE RISKER
  • RESTVÄRDESANSVAR

INGEN BELASTNING I BALANSRÄKNINGEN

EN HYRD LOKAL ÖKAR INTE SKULDBÖRDAN OCH SYNS INTE I BALANSRÄKNINGEN.

NI FÅR ALLTID DET ANTAL KVADRATMETER SOM BEHÖVS OCH SLIPPER KOSTNADER FÖR TOMMA YTOR. 

TILLSAMMANS KAN VI JÄMFÖRA ER FAKTISKA VERKLIGHET MOT VERKLIGA KOSTNADER. STRESSTESTA KALKYLER MOT NYTTJANDEGRAD AV LOKALYTA OCH SÅNT. 

MED RISK FÖR ATT LÅTA TJATIG: FÖRÄNDRAS FRAMTIDEN KAN VI ANPASSA DET FYSISKA RUMMET, SÅVÄL INSIDA SOM UTSIDA. TILL OCH MED FLYTTA LOKALERNA.

NÄR VÅRT AVTAL AVSLUTAS OCH DU ÄR NÖJD, SKAKAR VI HAND, MONTERAR NER OCH ÅTERSTÄLLER MARKEN OCH PLANTERAR MODULERNA HOS NÄSTA KUND.

 

DU KAN RÄKNA MED OSS

VI FINNS HÄR FÖR DIG, OAVSETT I VILKET SKEDE AV PLANERINGEN DU STÅR. 

VÅRA SPECIALISTER ÄR UTSPRIDDA ÖVER HELA SVERIGE OCH HAR KONTOR FRÅN SYD TILL NORR. LÄTTAST ÄR ATT KONTAKTA OSS VIA KNAPPEN ELLER TRYCKA HÄR.

KONTAKT