Parmaco

Sakkunnig samarbetspartner

På Parmaco jobbar cirka 200 personer med olika uppgifter inom bland annat produktion, design, planering, försäljning och administration. Vårt mål är att vara kommunernas primära samarbetspartner vad gäller uthyrning av byggnader samt att vara branschledande i Finland och spela en betydande roll i Sverige. Vi är en uppskattad, eftertraktad och pålitlig samarbetspartner och vår expertis ger också våra kunder ekonomiska fördelar.

Jobba för oss?

Läs mer om Parmaco som arbetsgivare >

Vårt verksamhetskoncept

Planeringen av smarta lokaler för bättre lärande utgår alltid från användarnas och kundens behov. På det sättet försäkrar vi oss om att slutresultatet alltid är så funktionellt som möjligt, både ur kommunens och framför allt ur användarnas perspektiv.

Vi genomför byggena i överenskommen omfattning, vanligast är att de är redo att tas i bruk med en gång, det vill säga så att byggnaden och skolgården levereras helt klara.

Våra byggnader uppfyller alla myndighetskrav på exempelvis ventilation, miljö, värme och isolering. Parmacos medarbetare hjälper även till med att ansöka om bygglov eller att sköta ansökningsprocessen för kundens räkning. Våra byggnader är energieffektiva och varje kvadrat är i effektivt bruk. Kunden betalar alltså inte för något onödigt. Om behovet av att öka eller minska lokalens utrymme efter ett skiftande elevantal kan lokalens storlek enkelt anpassas därefter

Våra lokaler kan även kombineras med redan befintliga byggnader och vid behov flyttas till en helt ny plats. Vi upprätthåller hög kvalitet i vår verksamhet genom att hålla tidtabeller och utse en ansvarig person för varje projekt. Vi handlar ansvarsfullt och enligt god affärssed i allt vi gör.

Våra värderingar

Barnens bästa

Genom att utnyttja vår kompetens som föregångare inom smartare lärmiljöer bidrar vi till såväl välmående som ljusare framtidsutsikter för alla barn.

Proaktiv problemlösning

Vi väntar inte på att problem skall dyka upp, vi söker ständigt nya sätt att förebygga dem genom kontinuerlig innovation och testning.

Hög kvalitet

Vi sätter en ära i att leverera bästa möjliga produkt och service som tillgodoser våra kunders behov och hjälper dem nå önskat resultat inom lärande.

Varaktiga partnerskap

Vi bygger starka varaktiga partnerskap med våra kunder genom att arbeta proaktivt med att hjälpa dem förbättra lärresultaten och en ständig strävan att leverera över förväntan.