Grundskoleelever i Halmstad går i Nordeuropas största flyttbara skola

Pressmeddelande

Nordeuropas största modulskolor står nu på plats i centrala Halmstad och verksamheten flyter på sedan skolstarten i augusti. Under de senaste månaderna har Halmstad kommun fått två helt nya skolor; Klaraskolan och Slottsjordskolan söder som sammantaget rymmer 840 elever. Båda kom till genom ett akut behov av fler skolplatser då eleverna inte längre fick plats. De båda Parmaco-skolorna är anpassningsbara och av tillfällig karaktär men av permanent standard och kvalitet. Klaraskolan är extra stolt över sitt Europarekord.

– Klaraskolan är en högstadieskola som kommer att bestå av cirka 400 elever redan nästa år. Vi hade en stor skolplatsbrist tidigare vilket innebar att våra elever fick trängas i överfulla skolor. Nu är det en härlig känsla att vandra runt i den nya skolan och veta att den är full av elever, men att det ändå upplevs som tomt, lugnt och skönt, säger Nikola Trubarac, en av Klaraskolans två nytillträdda rektorer.

Klaraskolan, medan bygget fortfarande pågick i juni.

Idag finns det 245 elever från årskurserna sex, sju och åtta på skolan och nästa år växer den med ytterligare minst 100 nya elever i årskurs sex. Skolan tar även emot årskurs sex från skolor som bara går upp till årskurs fem. Tanken är att varje årskurs ska få ett eget plan, vilket blir smidigt för lärarna och tryggt för eleverna. Tidigare fick eleverna vara i olika paviljonger.

Arkitektritad flyttbar skola som upplevs som permanent

– Klaraskolan är inte heller en skola som kommer att stå här för evigt, men det är en väldig skillnad mot de paviljonger som vi tidigare använt. Jag ser inte detta som en paviljong, utan mer som en riktig skola; en permanent skolbyggnad. Det är ljusa och rymliga lokaler med bra funktionalitet som har arkitektsritats direkt efter kommunens önskemål, säger rektor Nikola Trubarac.

Skolan är 8 825 kvadratmeter stor och rymmer 540 elever. Idag går det 11 olika klasser, där varje klass har sitt eget hemklassrum. Därutöver finns det även ämnesklassrum såsom en specialdesignad kemisal, bildsal, träsal och en dramasal med ett speciellt dansrum för att eleverna ska kunna uttrycka sig både estetiskt och fysiskt.

– Under våren 2017 satte sig våra arkitekter vid ritbordet för att tillsammans med skolverksamheten gemensamt komma fram till den ultimata lösningen för eleverna. Några månader senare stod Slottjordskolan klar och redo för skolstart, och de första eleverna kunde börja på Klaraskolan vid skolstarten nu i augusti. Det är en snabb process! Vi är väldigt stolta över att ha levererat två riktiga skolor, säger Thomas Jansson, Sverigechef på Parmaco.

Skolan är byggd för att kunna växa och krympa efter skiftande behov, vilket lätt kan anpassas direkt på plats. Uppvärmningen sker med fjärrvärme som är både miljövänligt, energieffektivt och driftsäkert.

Rektor Nikola Trubarac förklarar att det inte bara är skolan som är helt ny utan även hela personalstyrkan, inkluderat rektorerna. Det är därför mycket som ska falla på plats och alla befinner sig i ett uppstartsskede på alla nivåer. Även eleverna som kommer från två olika geografiska områden ska lära sig att vistas tillsammans. Trots anpassningen till allt det nya tycker rektorn att allting hitintills har gått väldigt bra.

Både Klaraskolan och Slottsjordskolan Söder kommer att stå kvar under minst fem år och högst femton år.

För mer information, kontakta:

Nikola Trubarac, Rektor Klaraskolan: 072-963 9253, [email]nikola.trubarac@halmstad.se[/email]

Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco: 072-560 54 55, [email]thomas.jansson@parmaco.se[/email]

 

Om Parmaco

Parmaco är ett finskt företag som hyr ut egenutvecklade och anpassningsbara byggnader. Framför allt är det lokalbehov inom förskola och skola som snabbt kan åtgärdas. Huvuddelen av husmodulerna tillverkas i egna fabriker i Finland. Byggnaderna uppfyller de krav som kommunerna ställer, vanligtvis gäller samma höga krav som på permanenta byggnader såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö. Arkitekturen är viktig för att byggnaden ska kunna skräddarsys efter kundens önskemål samt kunna anpassas till omgivningen, därför har Parmaco ett eget designteam och olika samarbeten med arkitekter och ingenjörer. I oktober 2015 expanderade Parmaco till den svenska marknaden. Idag har Parmaco kontor i Lund, Norrköping, Nyköping, Växjö och Örebro. Huvudkontoret finns i Stockholm.