Inför paneldiskussionen ”hyra eller äga offentliga verksamhetslokaler”. Intervju med Niklas Anemo – KEF.

Vi har talat med Niklas Anemo, kanslichef på Kommunalekonomernas förening (KEF) för att ställa några förberedande frågor inför paneldiskussionen i Almedalen, den 29 juni kl. 15.

Vidare kommer du kunna läsa om KEF:s närvaro i Almedalen i år; samt varför de tre senaste åren har varit de tre bästa i KEF:s 110-åriga historia. 

 

Om Niklas

Niklas är hemmahörande i Ulricehamn och är gift med Christina. Tillsammans har de två utflugna barn.
Som barn drömde han om att bli veterinär. I backspegeln konstaterar han att ”det nog är roligare att handskas med friska djur”. En god vän tillika ekonomistudent i Uppsala inspirerade honom att söka sig till förvaltningslinjen i Lund. När studierna var avklarade dök han in i den bransch som han verkat inom sedan dess. 

 

I närmare 25 år har han arbetat som ekonomichef. Först i Fagersta och Norberg i norra Västmanland och de senaste 20 åren i Sjuhäradskommuner. Efter drygt 13 år i Tranemo kommun hann det bli sex år i Ulricehamns kommun. Sedan januari 2020 år jobbar han på KEF som kanslichef.
 

 

Att hyra eller äga har hamnat i fokus hos KEF:s medlemmar

 

Niklas berättar:
Under senare år har redovisningspraxis förändrats när det gäller hanteringen av hyresavtal vilket har satt spotlight på frågan. Ännu mer ljus på detta har det blivit nu när marknaden för kommersiella lokaler är svajig. Vi har, för att tala i klartext, SBB, som med stora problem just nu har aviserat att dom ska sälja av hela eller delar av sitt bestånd, och det spetsar ju till frågan ännu mer. Det är ju många kommuner som inte vet vem som kommer att vara hyresvärd för deras lokaler imorgon eller om några månader. 
Men detta är inte en helt ny situation- ett antal kommuner har sålt ut delar av sitt verksamhetsfastighetsinnehav till någon aktör. Sedan under resans gång så kan man ha haft upp emot en handfull ägare av de fastigheter man hyr. 
 
Dessutom har det kommit två rapporter på ämnet under senare år, dels från SKR och dels från Kommuninvest. De behandlar ställningstaganden och vilka överväganden man behöver göra innan man bestämmer om man ska hyra eller äga sina verksamhetsfastighetslokaler. 
 
KEF lyfter de här frågorna med sina medlemmar. Senast på en tvådagars-konferens. Vi har också ett finansprogram med ett utbildningspaket där vi pratar om skuldförvaltning, medelsförvaltning, leasing, hyra-äga, så det är en finansieringsfråga som är viktig för många kommuner.

Hur ser ni på kommunens möjligheter att skattefinansiera/ lånefinansiera kommande investeringar?

 
Mig veterligen så har Kommuninvest har inte sagt nej till någon kommun som vill låna pengar. Det finns stora möjligheter att finansiera sina verksamhetsfastigheter med egna medel eller genom att låna. Räntorna har stigit, likaså kommunalsektorns kostnader. Men de kommersiella aktörernas räntekostnader har stigit mer, alltså en ökad spread. Varje kommun behöver värdera och ta beslut utifrån sina egna förutsättningar.
 
Det finns olika anledningar till att behov av tillfälliga lokaler kan uppstå:
 
–       Plötsliga händelser som gör att man inte kan använda en verksamhetsfastighet (som till exempel brand, eller andra oväntade skeenden).
–       Att man bygger om en skola.
–       Att du ställer om någon fastighet för en annan verksamhet.
 
Förhoppningvis jobbar man med långsiktiga bedömningar när det gäller demografisk utveckling och hur det kommer att påverka behovet av verksamhetslokaler. Dock kan självklart utveckligen ändå bli något annat än det man räknar med.

 

Om du är osäker på hur varaktigt ditt behov är så kan det vara en god idé att hyra några lokaler på marginalen, kanske inte med jättelånga kontrakt, det kan ju också vara relevant i vissa lägen tänker jag mig.

Om Kommunalekonomernas förening (KEF)

 
KEF är en yrkesförening för ekonomer i kommuner och regioner som har funnits i 110 år. För närvarande är vi 8 1/2 personer som är anställda i föreningen på tillsvidarebasis. Sedan har vi ett par mer seniora konsulter som arbetar hos oss på timbasis.

 

Vår vision är att stärka yrkesrollen. Det gör vi genom att bilda opinion i ämnen som berör våra medlemmar. Framförallt så jobbar vi med kompetensutveckling. Vi försöka bidra till att det blir en effektiv styrning av kommun och regioner.

 

Vi har en omfattande kursverksamhet om 160 kurser, omkring 4500 deltagare, ungefär 4600 medlemmar som huvudsakligen finns i kommun och region (några är även konsulter samt några inom statlig förvaltning). Vi ger också ut en tidning och deltar som experter i olika utredningar.

 


Niklas kom in i KEF mitt under pandemin. 

 
KEF:s affärsidé hade till dess varit att framförallt genomföra kurser på plats i Stockholm. Den affärsidén dog ju då, tillfälligt i alla fall. Det var krisläge förr oss på KEF. Vi hade kört några interna möten på teams tidigare eftersom vi är spridda över hela landet (vi har medarbetare från Malmö i söder till Mora i norr). 
Vi fick snabbutbilda oss i teams. De kursdeltagare som hade anmält sig fick ställa om till digitala träffar. Den första kursen vi genomförde digitalt var den 25 mars 2020 (Controllerdagen). Få hade koll på teams och digitala möten då. Vi coachade de medverkande i tekniken och genomförde kursen.
Det gick bra, så vi byggde vidare på det! Snart ställde vi om så att alla våra kurser och konferenser blev digitala. 

 

Det vi trodde skulle bli en kris blev snarare det motsatta. Vi hade jättemånga deltagare på våra kurser. De tre senaste åren har varit de bästa av våra totalt 110 år som förening.
 
En viktig roll för oss är att skapa möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina nätverk. Det finns metoder för det i digital miljö men inget slår att mötas på riktigt. Så vi försöker just nu att hålla en mix av fysiska möten. Där känner vi oss fram litegrann. Hösten 2022 var 80% av våra utbildningstillfällen digitala. I år ligger vi nog på en liknande nivå, kanske något lägre.

 

KEF i Almedalen

 

Vi ska åka dit hela kansliet. Vi är till vardags spridda i stora delar av landet. När vi äntligen får träffas allihopa (cirka 2-3 gånger per år) så försöker vi skapa tillfällen att umgås och stärka våra relationer. Och så har vi såklart frågor som vi vill diskutera med varandra fysiskt på plats. 

Befinner ni er i Almedalen och är nyfikna på KEF får ni gärna höra av er till Niklas eller någon annan på kansliet.

Tanken är att vi har kanslimöten på förmiddagarna för att sedan ha möjlighet att spana och lyssna in några av Almedalens aktiviteter på eftermiddagarna.
 
Kontaktuppgifter: