Kvarngärdesskolan i Uppsala blir större

Pressmeddelande

Uppsala växer och Kvarngärdesskolan kommer att rivas och byggas upp på nytt. Den nya Kvarngärdesskolan kommer att ha en ökad kapacitet och möjlighet att välkomna totalt 990 elever när den står färdig. Under de kommande åren, när den nya skolan byggs, ska en 6 700 kvadratmeter stor modulskola fördelade på fyra byggnadskroppar säkra elevernas skolgång. Den nya modulskolan kommer att rymma alla elever från F-9. Parmacos arkitekt kommer se till att byggnaderna varsamt smälter in i de fina omgivningarna.

– Det är viktigt att den tillfälliga modulskolan håller hög kvalitet och att barnen får en bra och trevlig skolmiljö. Vi har därför ställt höga krav på modulskolans arkitektur och funktionalitet. Barnen och pedagogerna ska känna att det är en riktig skola som de verkar i, och det kommer de att göra, säger Annika Burström, projektchef på Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Under tiden som den nya Kvarngärdesskolan byggs kommer modulskolan byggas och placeras på den stora ängen vid Gränby park. Det kommer att bli en skola på 6 700 kvm fördelade på fyra byggnadskroppar. Skolan kommer att rymma 670 elever, från F-9, samt runt 75 personal. Till hösten inleds markarbetet och till höstterminen 2022 kommer skolan stå klar för inflyttning.

– Detta blir den tredje modulskolan Parmaco uppför i Uppsala. Vi har även en befintlig modulskola på plats i Gottsunda, och i Ulleråker jobbas det för fullt just nu för att få klart skolbyggnaden lagom till höstterminens start. Det ska bli fantastiskt roligt att få fortsätta jobba med Skolfastigheter även det kommande året och framöver, vi har ett väldigt bra samarbete och det är ett sant nöje att jobba med dem, säger Jan Sonntag, regionchef på Parmaco.

Ritning av Parmacos modulskola där den kommer att stå vid Gränby park från höstterminen 2022.

Det är i en idyllisk miljö på ängsmark och bredvid en hästgård som modulskolan ska byggas. Parmacos arkitekt var och tittade på omgivningarna i veckan för att se hur de fyra byggnaderna ska utformas och färgsättas för att på bästa sätt smälta in i dessa omgivningar.

Modulskolan kommer stå klar till höstterminen 2022 och vara på plats under fem år framåt, med möjlighet till förlängning.

 

Parmacos skolbyggnader anpassas efter verksamhetens behov

Parmaco bygger förskolor och skolor som kommuner hyr vid behov under en begränsad tid. En skolbyggnad från Parmaco kan vara en förlängning av befintlig skola eller en fristående skolbyggnad med flera våningsplan och specialsalar. Byggnaderna är designade för skolverksamhet och anpassas efter varje verksamhets specifika behov. Klassrummen är ljusa, luftiga och väl ljudisolerade och kan enkelt anpassas i storlek efter pedagogiskt arbetssätt. Byggnaderna uppfyller de krav som kommunerna ställer på permanenta byggnader såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö.

 

För mer information, kontakta:

Annika Burström, projektchef Skolfastigheter: Telefon: 018-727 40 56, e-post: annika.burstrom@skolfastigheter.se

Jan Sonntag, Regionchef Parmaco: Telefon: 725 075 455, E-post: jan.sonntag@parmaco.se

 

Om Skolfastigheter

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ett kommunalt fastighetsbolag. Skolfastigheter äger och förvaltar de flesta av kommunens lokaler för pedagogisk verksamhet – och bygger nytt när fler skolor behövs. Genom långsiktigt arbete skapar Skolfastigheter hållbara lärmiljöer för barn och unga i Uppsala.

 

Om Parmaco

Parmaco är en marknadsledande leverantör av högkvalitativa modulära utbildningsbyggnader i Norden. Parmaco grundades 1966 i Finland och har varit etablerade i Sverige sedan 2015. Parmaco designar, bygger och hyr ut färdiga modulära träbyggnader med permanent standard som används som skolor och förskolor. Byggnaderna är anpassningsbara efter skiftande elevantal över tid, och kan därför vara ett tryggt alternativ för kommuner med dålig ekonomi. Läs mer på www.parmaco.se