Ny yteffektiv skolbyggnad på Bäckahagens skola

Pressmeddelande

Medan Bäckahagens skola renoveras och byggs till finns det sedan skolstarten i januari en tillfällig ny skolbyggnad på plats för att alla elever ska kunna fortsätta ha undervisning på skolan. Den nya skolbyggnaden rymmer förskolan och nästan hela lågstadiet samt fritids. Denna byggnads unikt breda moduler möjliggör dubbelt så många klassrum per våningsplan än andra modullösningar. Klassrummen är även mitt emot varandra istället för på en lång rad, vilket underlättar undervisningen och skapar gemenskap mellan årskursklassernaDet som lärare och elever uppskattar mest med den nya bygganden är den effektiva ljudisoleringen och att det finns handtvättmöjligheter i varje klassrum.

– Det var skönt att inte behöva flytta till en annan skola och vår nya skolbyggnad fungerar hitintills mycket bra. Det har kommit många reaktioner om att den nya skolbyggnaden ser ut som en riktig permanent byggnad, och inte en tillfällig som bara kommer vara här under en begränsad tid. Det är en bra och funktionell byggnad, säger Lidya Özen, Biträdande rektor F-3 på Bäcckahagens skola.

Bäckahagens grundskola med den nya tillfälliga vita skolbyggnaden i mitten.

Bäckahagens skola ligger i Bandhagen i södra Stockholm. Grundskolan har totalt 720 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Det är en robust skola i tegel som, liksom så många andra skolor, byggdes under 50-talet. Skolan behöver nu renoveras och byggas ut. I den nya tillfälliga skolbyggnaden huserar förskolan och så gott som hela lågstadiet under tiden som det pågår.

Den nya skolbyggnaden består av åtta olika klassrum, med fyra på varje våningsplan. Det finns även grupprum och arbetsrum för personalen. Parmacos breda moduler är de enda på marknaden där klassrummen kan ligga mitt emot varandra istället för på rad i en lång korridor. Det gör modul-systemet mer yteffektivt; på en liten yta får man flera extra användbara kvadratmetrar som kan underlätta undervisningen och som skapar gemenskap mellan parallellklasserna som nu kommer närmare varandra. De breda korridorerna mellan klassrummen kan användas som möbleringsbara samlingsytor och kapprum.

– Den här tillfälliga byggnaden är en väldigt bra lösning under några år medan vi bygger om. Eleverna är jättenöjda med byggnaden; klassrummen och toaletterna är nya och fräscha och det finns gott om förvaringsutrymmen. Lärarna tycker att det är bra att parallellklasserna är nära varandra och att klassrummen har en sådan bra ljudisolering som tar bort allt oväsen utifrån. Sen är det ju extra bra att varje klassrum har egen diskbänk nu när det är extra viktigt att vi tvättar händerna hela tiden, säger Lidya Özen.

Klassrummen kan anpassas efter pedagogiskt arbetssätt

Den nya skolbyggnaden på Bäckahagens skola är den första byggnaden i sitt slag från Parmaco. Byggnaden, som går under produktnamnet Gullvivan, har vidareutvecklats under en längre tid och förfinats och fått mer finesser längst med vägen efter olika skolverksamheters önskemål. Effektivt lärande och en fungerande studiemiljö är ledstjärnan för hela Parmacos verksamhet.

– Det är med effektiva studiemiljöer i åtanke som vi har ritat och tagit fram den här nya modellen. Våra byggnader är gjorda för skolverksamhet och anpassade efter varje verksamhets specifika behov. Klassrummen är ljusa, luftiga och väl ljudisolerade och kan enkelt anpassas i storlek efter pedagogiskt arbetssätt vilket gynnar en bra studiemiljö, säger Vicky Laflamme, arkitekt på Parmaco.

Arkitekt Vicky Laflamme säger att det som är bäst med Gullvivan-modellen är att det är ett flexibelt modulsystem, både utseendemässigt och funktionsmässigt. Färgsättningen kan anpassas efter stadsmiljön runtomkring och klassrummen kan anpassas efter verksamhetens sätt att arbeta. Man kan ha stora standardklassrum för 30 barn, eller halvklassrum eller till och med en tredjedels klassrum om man vill arbeta i mindre grupper – vilket är särskilt gynnsamt i dessa pandemitider. Likaså för elever med koncentrationssvårigheter eller diagnoser som störs av för mycket oväsen och som fungerar bäst i mindre grupper. Med ljudisolerade vikväggar kan lärarna enkelt dela upp klass-rummet efter hur stor arbetsgrupp man vill ha. (Bäckahagens skola har inte dessa vikbara väggar.)

Byggnadsmodellen Gullvivan uppfyller samtliga krav för permanent bygglov enligt svensk byggnorm. Bland annat är modulsystemet försett med vattenburet värmesystem som kan kopplas till Sveriges välutbyggda fjärrvärmenät.

 

Om Parmaco

Parmaco är ett finskt företag som hyr ut egenutvecklade och anpassningsbara byggnader. Framför allt är det lokalbehov inom förskola och skola som snabbt kan åtgärdas. Huvuddelen av husmodulerna tillverkas i egna fabriker. Byggnaderna uppfyller de krav som kommunerna ställer på permanenta byggnader såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö. Arkitekturen är viktig för att byggnaden ska kunna skräddarsys efter kundens önskemål samt kunna anpassas till omgivningen. Skolorna är anpassningsbara efter skiftande elevantal över tid, och kan därför vara ett tryggare alternativ för kommuner med dålig ekonomi. Sedan 2015 finns Parmaco i Sverige. Läs mer på www.parmaco.se.