Nya skolbyggnader med målet att göra varje elev mer självgående

Pressmeddelande

Efter flera år i nedgångna lokaler med renoveringsbehov får eleverna i gymnasiesärskolan Kungsmadskolan idag flytta in i nya behovsanpassade skolbyggnader medan särskolan rivs och byggs upp på nytt.

Det är två gedigna och sammanlänkade byggnader på totalt 2 486 kvm som är fördelade på två våningar, där varje enskilt klassrum är anpassat efter elevernas specifika behov och förutsättningar. Eftersom gymnasiesärskolan dessutom är en yrkesskola är kraven extra stora på utbildningslokalerna. Målet är att göra eleven självgående så att varje elev efter studenten kan leva mer självständigt och jobba på öppen arbetsmarknad eller ha en sysselsättning inom daglig verksamhet.

 –  Vi är väldigt spända, glada och förväntansfulla! De nya skolbyggnaderna är oerhört välkomna då de på ett bättre sätt tillgodoser elevernas och personalens specifika behov. Denna stora satsning som görs för vår verksamhet och för våra elever betyder väldigt mycket. Vårt mål är att göra eleven mer självständig och självgående så att hen ska kunna jobba självständigt på sin kommande arbetsplats eller dagliga verksamhet, säger Emma Drott, rektor på Gymnasiesärskolan Kungsmad.

Emma Drott säger att det nu finns gott om mindre arbetsrum för de elever som behöver enskild undervisning och att den resursstarka personalstyrkan på 55 personer nu får egna arbetsplatser och eget arbetsrum.

Kungsmadskolan är en stor gymnasieskola som till största del har yrkesinriktade program. Av skolans 1 300 elever går 90 på särskolegymnasiet, som även det är ett yrkesgymnasium där både nationella och individuella program erbjuds och där programmen anpassas efter elevens förmåga. Det kan vara gruppundervisning, enskild undervisning, fysisk träning eller taktil och mental stimulans. Eleverna som går på gymnasiesärskolan får förlängd tid; alla yrkesprogram är fyraåriga där man under det sista året slussas ut på arbetsmarknaden genom arbetsplatsförlagd lärande eller praktik.

Eleverna på gymnasiesärskolan har intellektuella funktionsnedsättningar i varierande grad. Antingen kommer de från grundsärskolan, har varit integrerade i grundskolan men läst efter särgrundskolans läroplan, gått på träningsskola eller fått en diagnos sent i livet. Behovet för stöd varierar stort mellan de olika eleverna och skolbyggnaden har utformats därefter: På nedre plan är toaletterna extra stora för att få plats med takliftar och dusch.

Likaså är klassrummen mer rymliga för att enkelt få plats med permobiler och rullstolar, och på andra våningen finns det gott om mindre arbetsrum för de elever som behöver enskild undervisning. På andra våningen finns även karaktärsklassrummen, som exempelvis välutrustade restaurangkök, som är utförda för att motsvara verkligheten för att eleverna ska kunna förbereda sig inför kommande arbetsplats.

– Mig veterligen är detta Sveriges första säryrkesgymnasium som är en flytt- och justerbar modulskola, och det tycker vi på Parmaco såklart är extra roligt. Framför allt är vi stolta över hur väl byggnaderna är tillgänglighetsanpassade för rörelsehindrade och att varje klassrum är anpassat efter inte bara verksamhetens önskemål utan även efter varje elevs specifika behov, säger Eric Sjöö, regionchef på Parmaco.

Under tisdagen flyttar halva verksamheten in i de nya skolbyggnaderna. Resten flyttar in vid jul och då räknar rektor Emma Drott men att det även blir en riktig invigning av den efterlängtade skolan.

De två sammanlänkade skolbyggnaderna med sina totalt 55 rum bestående av klassrum specialklassrum, grupprum, personalrum och restaurangkök, kommer att finnas här på Kungsmadskolan till senhösten 2026, om inte avtalet förlängs.

      

För mer information, kontakta:

Eric Sjöö
Regionchef Parmaco
mobil: +46 727 345 455
e-post: eric.sjoo@parmaco.se

Emma Drott
Rektor Gymnasiesärskolan Kungsmad 4
mobil: 0470-438 72
e-post: emma.drott@vaxjo.se