Parmaco bygger drifteffektiv superförskola som långsiktig hyrlösning i Mullsjö

Pressmeddelande

Bygglovet har godkänts för den nya stora förskolan och markarbetet är redan i gång på grusplanen nedanför Trollehöjdskolan i centrala Mullsjö. Här ska så småningom den nya förskolan stå och den blir en sammanslagning av kommunens alla förskolor. Med närheten till både Jönköping och naturen är inflyttningen stor till Mullsjö. De befintliga förskolorna räcker inte till och behovet är stort att utöka kapaciteten. Den nya långsiktiga hyrlösningen är ett strategiskt val av kommunen. Valet av leverantör var enkelt då Parmacos lösning till fullo möjliggör strategin.

– Kommunens förskolor är fulla och vi har ett stort behov av att utöka vår kapacitet. Vi är glada att vi nu har en lokallösning som håller under en längre tid, både ur ett fastighets- och verksamhetsperspektiv, och som rustar oss för framtiden. Valet av leverantör var enkelt efter att ha utvärderat anbuden. Parmacos verksamhetsanpassade planlösning uppfyllde alla våra krav och önskemål, säger Sarah Lindholm, fastighetschef på Mullsjö kommun.

Den nya förskolan kommer att bli 1 633 kvm stor, fördelade på två våningsplan. Den kommer bestå av sju olika avdelningar, en avdelning mer än tidigare, och rymmer 120 barn med personal. Det kommer att finnas plats för både administrativa utrymmen och personalrum då kommunens hela förskoleledning med rektor, biträdande rektor och administrationsfunktioner också kommer att husera i de nya byggnaderna. Det kommer även finnas ett specialanpassat kök där kostenheten har fått bestämma vad som behövs för att göra köket så bra som möjligt. I direkt anslutning blir det en rymlig matsal.

I mitten av förskolan blir det ett brett kommunikationsstråk där man kan gå mellan de olika avdelningarna utan att behöva gå in och störa verksamheten. I anslutning till entrén blir det en väderskyddad terrass som också blir lättillgänglig inifrån. Terrassen kommer att användas som sovavdelning utomhus då det var uppskattat på den tidigare förskolan.

– Det är ett roligt och bra samarbete som vi har med Mullsjö kommun. Kommunen har haft tid att tänka till och planera in vad de verkligen vill ha och vi har tillsammans arbetet fram ett förslag som passar verksamheten perfekt och hur de vill driva den. Parmacos ovanligt breda planlösningar passar exempelvis bra för små förskolebarn med korta ben då allt är samlat nära och är överblickbart, och där de små inte behöver gå i långa korridorer utan allt finns nära inpå i den egna avdelningen, säger Tony Ringdahl, regionchef på Parmaco.

Den nya förskolan kommer att finnas på plats under 10 år, med chans till förlängning i ytterligare två år. Kommunen väljer att inte placera den nya storförskolan i direkt anslutning till de tidigare förskolorna då man inte vill blockera marken under de kommande tio åren och därmed hindra ett eventuellt bygge av en permanent lösning.

 

För mer information, kontakta:

Sarah Lindholmen
Fastighetschef Mullsjö kommun
Tel: 0392-141 5
e-post: sarah.lindholm@mullsjo.se

Tony Ringdahl
Regionchef Parmaco
Mobil: +46 727 275 455
e-post: tony.ringdahl@parmaco.se