Parmaco bygger ny skola i centrala Halmstad

Pressmeddelande

Det råder en stor och övergripande brist på elevplatser i Halmstad. Nu är det bestämt att en ny skola som får namnet Slottsjordssskolan Skepparen kommer att byggas i centrala Halmstad. Det blir Parmaco som designar och bygger skolan och den kommer att användas fram tills att de planerade permanenta skolorna kommer på plats, vilket beräknas ske 2028.

– Denna nya lågstadieskola kommer att täcka behoven av skolplatser under tiden de planerade permanenta skolorna byggs. Skolan kommer även tjäna som avlastningsplats medan renoveringar görs på kommunens olika skolor. Det känns väldigt bra att det är en skolbyggnad med permanent standard fastän den är tidsbegränsad, säger David Markunger, projektledare på Halmstads Kommun.

Nya Slottsjordsskolan Skepparen blir 4 689 kvadratmeter stor och kommer att rymma cirka 400 elever plus personal. Utrymmet blir fördelade på två våningsplan. Det kommer att bli 18 klassrum och 22 grupprum, en verkstad/ateljé, ett bibliotek, ett stort tillagningskök med matsal samt ett rörelserum där barnen har gymnastik. Det kommer även vara gott om personalutrymmen. Alla golv kommer vara beklädda med Ftalatfria plastmattor som är lättstädade och sköna att gå på.

 

Så här kommer nya Slottsjordsskolan i Halmstad se ut när den är klar.                          
Bild: Parmaco

I ett nära samarbete mellan kommunen och Parmaco har en rad anpassningar gjorts, bland annat har planlösningen ritats om för att på bästa sätt motsvara kommunens behov och önskemål.

 –  För oss på Parmaco är det väldigt viktigt att vara lyhörda för kommunens och verksamhetens förutsättningar och ambitioner. Med Slottsjordsskolan Skepparen har vi haft ett jättebra samarbete där vi bland annat gjort om disponeringen eftersom verksamheten bland annat ville ha lite andra lösningar i köket, matsalen och kring entréerna än i vårt ursprungliga förslag. Vi strävar alltid efter en så bra skolmiljö som möjligt, för både barn och lärare. Det är extra roligt att vi nu är tillbaka i Halmstad med ytterligare en skola, säger Eric Sjöö, regionchef på Parmaco.

Parmaco har tidigare även ritat och byggt Klaraskolan och Slottsjordsskolan i Halmstads kommun. Parmacos byggnader är yteffektiva, verksamhetsanpassade och av permanent standard. Klassrummen är ljusa, luftiga och väl ljudisolerade. Värmesysytemen är vattenburna och kan kopplas till fjärrvärmenätet.

Halmstads kommuns hyresavtal med Parmaco för Slottsjordssskolan Skepparen sträcker sig över fyra år, med möjlighet till förlängning.

 

För mer information, kontakta:

David Markunger
Projektledare Halmstads kommun
e-post: david.markunger@halmstad.se
mobil: 035-13 74 32

Eric Sjöö
Regionchef Parmaco
e-post: eric.sjoo@parmaco.se 
mobil: 0727-345 455 

Läs mer på www.parmaco.fi/se/vara-byggnader