Parmaco bygger nya Götafors skola i Vaggeryd

Pressmeddelande

Nu är det klart att det blir Parmaco som bygger den nya lågstadieskolan i Vaggeryd. Nuvarande Götafors skola är nedgången och för liten. Vaggeryd kommun satsar på en långsiktig hyrlösning med en flyttbar och behovsanpassad skola som kommer att få skräddarsydda specialfunktioner. Markarbetet kommer att inledas nu i december och skolan förväntas stå klar lagom till höstterminens start 2023.

–  Eftersom vi inte har någon lämplig centralt belägen och planlagd mark att bygga en permanent skola på, har vi i stället valt att arrendera mark med en hyrlösning under en längre tid än normalt och som vi satsar extra på. Med de extra funktioner och specialanpassningar som vi lägger in i hyrlösningen, och med den permanenta kvaliteten på byggnaden, kommer detta bli en bra lösning under en lång tid framöver, säger Claes Karlsson, fastighetschef på Vaggeryd kommun.

Skolan kommer att vara nära där den nuvarande skolan står så att det inte blir en allt för stor omställning för föräldrar och elever. Arbetet sätter i gång nu i december med det markförberedande arbetet och kommer sedan att pågå under vintern och våren. Till höstterminen 2023 väntas barnen kunna flytta in i sin nya Götafors skola som kommer att bli 2 930 kvm stor fördelade på två våningar. Skolan kommer rymma 200 elever plus personal.

– Trots att vi är vana vid skräddargjorda lösningar efter våra kunders behov och önskemål, blir det en rolig utmaning att få till de specifika funktioner som Claes och hans team vill ha. De har en tydlig behovsbild och det tycker vi är bra och föredömligt då vi vill att våra kunder ska vara engagerade i arbetet. Ska en skola stå under en sådan lång tid måste vi kunna leva upp till kundens bild av vad de vill ha, säger Tony Ringdahl, regionchef på Parmaco.

Vaggeryd kommun vill ha ett speciellt textilgolv över hela skolan som är ljudisolerande och som därmed ska skapa en lugn atmosfär. Skolan kommer därför vara skofri inom hela skolområdet. Av den anledningen kommer det inte finnas några kapprum i korridorerna utan i stället blir det en extra stor passage mellan byggnaderna där barnen tar av sig sina skor och ytterkläder. Trapphuset kommer även vara inbyggt i byggnaden i stället för att vara utanpå byggnaden och de åtta klassrummen kommer att vara större än normalt. För Vaggeryd kommun är det viktigt att skolbyggnaden ska upplevas som en permanent skola.

 

För mer information, kontakta:

Claes Karlsson
Fastighetschef Vaggeryds kommun
mobil: 0370 67 89 25
e-post: claes.karlsson@vaggeryd.se                                          

Tony Ringdahl
Regionchef Parmaco
mobil: +46 727 275 455
e-post: tony.ringdahl@parmaco.se