Parmaco strävar efter att säkerställa kontinuitet i alla sina projekt under Coronaepidemin

Pressmeddelande

Coronavirusepidemin inverkar i stor utsträckning på samhällets olika sektorer, särskilt skolans värld. Vi på Parmaco följer noggrant myndigheternas anvisningar och rekommendationer för att ta vårt fulla ansvar i minimeringen av coronavirusets spridning.

Produktionsanläggningarna i Leppävirta och Pyhäjoki fortsätter tills vidare sin verksamhet. För tillfället fungerar också projektleveranser och byggarbetsplatser planenligt. Om personalens hälsosituation förändras kan vi eventuellt bli tvungna att senarelägga pågående projekt eller planera om dem. I sådana situationer informerar vi våra kunder omedelbart.Vi är i nära kontakt med våra kunder och följer noga deras begränsningar och restriktioner. Vi undviker fysiska möten och sammankomster. Uppmaningen att distansarbeta gäller hela vår personal och alla våra underleverantörer så långt som möjligt. Alla visningar av våra förskolor och skolor samt andra evenemang är naturligtvis inställda tills vidare.

Trots utmaningarna gör vi allt vi kan för att säkerställa vår kapacitet att leverera och finnas där för våra kunder på bästa möjliga sätt. Vi ber om förståelse i denna exceptionella situation. Vi tror ändå att genom bra samarbete kommer vi att kunna hitta lösningar på samma sätt som tidigare, och tillsammans kommer vi att kunna övervinna dessa svåra tider.

Om du vill få ytterligare information, kontakta verkställande direktör Ossi Alastalo, [email]ossi.alastalo@parmaco.fi[/email] eller +358 400 63 47 32.