Parmacos styrelseledamot Torborg Chetkovich tar plats i atNorths styrelse

Pressmeddelande

Nordens ledande datacenterföretag atNorth förstärker nu sin styrelse med Torborg Chetkovich – en erfaren expert inom hållbarhet och infrastruktur. Torborg arbetar i dag som Managing Director, Private Infrastructure Europe på private equity-bolaget Partners Group och har tidigare haft ledande roller på Swedavia, MTR och Veolia Transport. Utnämningen är en del i atNorths strategi att växa i Norden för att möta de ökande behoven av kostnadseffektiv och hållbar infrastruktur hos globala företag.

 Torborg Chetkovich har 30 års erfarenhet av att arbeta och investera i nästa generations infrastruktur. I den tillväxtfas vi befinner oss är det viktigare än någonsin att ta in rätt personer för att växa på det smartaste och mest miljömedvetna sättet. Torborg har inte bara strategisk kunskap utan också en lång erfarenhet av att bygga fantastiska organisationer från grunden. Med henne i vår styrelse kan vi möta den ökande efterfrågan på våra tjänster och samtidigt vara trogna vårt hållbarhetsideal, säger Eyjólfur Magnús Kristinsson, VD för atNorth.

Torborg har haft flera ledande befattningar och styrelseuppdrag inom transport, fastighet och infrastruktur. I dag är hon Managing Director, Private Infrastructure Europe på Partners Group – ett globalt private equity-bolag och majoritetsägare i atNorth.

Torborg är också ledamot i styrelsen för företagets nuvarande portföljbolag Parmaco och energiinfrastrukturföretaget CapeOmega. Innan Partners Group var hon partner på CapMan Infra, koncernchef för Swedavia och MTR Nordics och vice vd på Veolia Transport Sverige.

 – Jag är glad över att bli en del av atNorths styrelse nu när både verksamheten och branschen som helhet växer kraftigt. Efterfrågan på högpresterande datacenterlösningar är enorm och det är viktigt att företag möts med anpassade erbjudanden som både är hållbara och framtidssäkra. Jag ser fram emot samarbetet med både ledningsgrupp och styrelsekollegor och att kunna bidra till atNorths fortsatta framgång, säger Chetkovich.

Utökningen av styrelsen är en del av en mycket aktiv rekrytering av branschledare för att stödja atNorths omfattande tillväxtplaner. Styrelsen har vuxit avsevärt det senaste året med utnämningarna av Anders Svensson, Mats Hultin and Peter Gross.

Om atNorth
atNorth är ett ledande datacenterföretag som erbjuder hållbara, kostnadseffektiva och effektiva lösningar för den senaste servertekniken på Island, i Sverige och i Finland. Bolaget driver fem datacenter på strategiska platser i Norden med ett sjätte under uppbyggnad på norra Island under andra kvartalet 2023 och ett sjunde som öppnas i Finland under 2024.

Med hållbarhet som utgångspunkt arbetar atNorths datacenter på förnybara energiresurser och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Alla atNorths anläggningar är designade för optimal energieffektivitet med intelligent klusterdrift för långsiktigt fungerande infrastrukturinstallationer. Skräddarsydda lösningar gör det möjligt för företag att på ett effektivt sätt beräkna, simulera, träna och visualisera stora datakörningar.

atNorth har sitt huvudkontor i Reykjavik, Island. Verksamheten grundades 2009 och förvärvades 2022 av Partners Group.