Bastunäsets förskola, Esbo

Kummelinvuorentie 2–4, Espoo

Förskola

År för färdigställande

2007

Kvadrater

375 m2

När Esbo stad vid Helsingfors plötsligt fick en stor ökning av elever hyrde de in ett tjugotal byggnader för att bli både skola och förskola åt de nya eleverna. I en av byggnader har Bastunäsets förskola sin verksamhet för två barngrupper. Byggnaden hade tidigare använts som förskola under fem års tid i Ladusved, ett annat bostadsområde i Esbo.

År 2007 flyttades den till nuvarande plats i bostadsområdet Bastunäset. Invånarantalet fortsätter att öka såpass mycket att hyrtiden för förskolan fortsätter till slutet av juni 2017.