Fristadsskolan, Eskilstuna

Careliigatan 12, 632 20 Eskilstuna

Skola

År för färdigställande

2017

Nu står framtidens skola på plats mitt i Eskilstuna

Liksom många andra svenska kommuner ställdes Eskilstuna kommun och skolledningen inför stora utmaningar med den omfattande tillströmningen av nyanlända under 2015. För Eskilstuna kommun gällde det framför allt högstadiet och gymnasiet där det snabbt blev ont om plats. Kommunen hade redan långsiktiga byggplaner för en ny högstadieskola, men nu blev behovet akut.

På ett halvår var den nya skolan på plats. Fristadsskolan är en komplett skola som rymmer max 270 elever. Skolan är 2 630 m2 stor och omfattar alla skolutrymmen, från matsal och sköterska expedition till specialämnessalar och ateljéer. Skolan har nio klassrum, flera grupprum, elevcafé och innergård.

 

– Jag hade en tydlig bild av hur jag ville ha det och det var skönt att kunna få vara med och påverka på detaljnivå och under processens gång. Det är också mycket därför som alla är så nöjda med skolan. Skolan ska inte bestämma undervisningen utan det är undervisningen som ska styra hur byggnaden utformas, säger rektor Lisa Edholm och nämner att hon till exempel ritade in hemklassrum så att varje klass har sitt egna klassrum.